Sterfte aan artrose 2020

Sla de grafiek Sterfte aan artrose 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes M15-M19
  • Cijfers zijn voorlopig

In 2020 stierven 163 mensen aan artrose

In 2020 zijn 163 mensen overleden door artrose: 39 mannen en 124 vrouwen. Dit komt overeen met 0,4 sterfgevallen per 100.000 mannen en 1,4 per 100.000 vrouwen. Vooral op hogere leeftijd sterven mensen als gevolg van artrose. Het gaat hier om sterfgevallen waarbij artrose de onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) is. Als iemand sterft aan artrose is dat vaak door een complicatie na een gewrichtsvervangende operatie.

Meer informatie

A.M. Gommer (RIVM)