Uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro in 2017

In 2017 bedroegen de uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro. Dat komt overeen met 18,3% van de totale zorgkosten die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 1,4% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Bij zowel mannen als vrouwen zijn de kosten van knieartrose hoger dan die van heupartrose. 

  Mannen Vrouwen Totaal
Heupartrose 127,0 306,4 433,4
Knieartrose 157,2 330,9 488,2
Overig artrose 76,4 207,5 283,9
Totaal artrose 306,6 844,8 1205,5

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • Heupartrose ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-code: M16
  • Knie-artrose ICD-10-code: M17
  • Overig artrose ICD-10-codes: M15, M18-M19

Meer informatie


Zorguitgaven artrose naar sector 2017

Sla de grafiek Zorguitgaven artrose naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: M15-M19 (ICD-10-code M16: heupartrose; ICD-10-code M17: knie-artrose; ICD-10-code M15, M18-M19: overig artrose)

Grootste deel zorguitgaven voor artrose gaat ziekenhuizen

Van de uitgaven aan zorg voor artrose werd het grootste deel (52,2%) besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 28,8% naar ouderenzorg en 6% naar eerstelijnszorg. Van de zorguitgaven voor eerstelijnszorg komt een klein deel voor rekening van knie- en heupartrosen en het grootste deel (85,7%) voor rekening van de overige artrosen. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro.

Meer informatie


Ruim 70% zorguitgaven artrose naar vrouwen

Het aandeel in de totale zorguitgaven voor artrose in 2017 was veel groter voor vrouwen (70%) dan voor mannen (30%). Artrose komt dan ook meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Vooral onder ouderen is het verschil in zorguitgaven tussen mannen en vrouwen groot. De uitgaven aan zorg voor artrose nemen toe met de leeftijd. Voor personen jonger dan 40 jaar zijn de zorguitgaven voor artrose laag. In 2017 bedroegen de totale uitgaven aan zorg voor artrose 1,2 miljard euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)