Uitgaven aan zorg voor artrose 1,1 miljard euro in 2019

In 2019 bedroegen de geraamde uitgaven van zorg voor artrose 1,1 miljard euro. Dat komt overeen met 19,3% van de totale zorgkosten die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel en 1,1% van de totale uitgaven van de gezondheidszorg in Nederland. Bij zowel mannen als vrouwen zijn de uitgaven van knieartrose hoger dan die van heupartrose. 

Tabel: Zorguitgaven artrose naar type 2019.

  Mannen Vrouwen Totaal
Heupartrose 147,2 299,0 446,2
Knieartrose 181,2 314,0 495,2
Overig artrose 62,2 110,2 172,4
Totaal artrose 390,7 723,1 1113,8

Bron: Kosten van Ziekten

 • Geraamde cijfers
 • Heupartrose ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: M16
 • Knie-artrose ICD-10-code: M17
 • Overig artrose ICD-10-codes: M15, M18-M19

Zorguitgaven artrose naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven artrose naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

 • Geraamde cijfers
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M15-M19

Grootste deel zorguitgaven voor artrose naar ziekenhuizen

Van de uitgaven aan zorg voor artrose werd het grootste deel (81,1%, 904 miljoen euro) besteed aan ziekenhuiszorg. Daarnaast ging 6,1% (68 miljoen euro) naar eerstelijnszorg en 5,3% (59 miljoen euro) naar ouderenzorg.


Zorguitgaven artrose naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven artrose naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

 • Geraamde cijfers
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M15-M19

Bijna 65% zorguitgaven artrose naar vrouwen

Het aandeel in de totale zorguitgaven voor artrose in 2019 was groter voor vrouwen (64,9%) dan voor mannen (35,1%). Artrose komt dan ook meer bij vrouwen voor dan bij mannen. Vooral onder ouderen is het verschil in zorguitgaven tussen mannen en vrouwen groot. De uitgaven aan zorg voor artrose nemen toe met de leeftijd. Voor personen jonger dan 40 jaar zijn de zorguitgaven voor artrose relatief laag.


 • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • S. Gouwens (RIVM)
 • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
 • A. van der Meer (RIVM)
 • G.J. Kommer (RIVM)