Zorguitgaven astma naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven astma naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: J45-J46

Ruim 427 miljoen euro voor zorg astma 

In 2017 bedroegen de uitgaven voor astma 427,3 miljoen euro. In totaal maken de zorguitgaven voor astma 0,5% uit van de totale kosten voor de gezondheidszorg in Nederland en 14,3% van de kosten voor alle luchtwegaandoeningen. Van de zorguitgaven voor astma wordt zowel 37% uitgegeven aan genees- en hulpmiddelen als aan ziekenhuiszorg en 19% aan eerstelijnszorg. 

Meer informatie


Zorguitgaven astma naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven astma naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: J45-J46

Zorguitgaven ongeveer gelijk voor mannen en vrouwen

Van alle zorguitgaven voor astma in 2017 ging 57% naar de zorg voor vrouwen en 43% naar de zorg voor mannen. De meeste uitgaven voor astma werden gemaakt in de leeftijd van 1 tot 14 en 40 tot 74 jaar. In 2017 bedroegen de totale uitgaven voor astma 427,3 miljoen euro.

Meer informatie

  • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)