Meer beperkingen vanaf 75 jaar

Van de bevolking ouder dan 12 jaar ervaart 12,5% één of meer beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien, horen of mobiliteit. Beperkingen nemen toe met het ouder worden: boven de 75 jaar ervaart 35,9% één of meer beperkingen in het functioneren. Ook hebben 75-plussers vaker meerdere beperkingen.


Beperkingen in horen nemen toe met de leeftijd

Beperkingen in het uitvoeren van activiteiten die te maken hebben met horen nemen toe met de leeftijd. Bij 75-plussers komen beperkingen in horen duidelijk het meeste voor. In de hele bevolking (12+) meldt 3,4% beperkingen in horen (niet in figuur).

Beperkingen in zien vooral bij 75-plussers

Beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien komen voor bij 3,6% van de bevolking ouder dan 12 jaar (niet in figuur). Visuele beperkingen komen  het vaakst voor bij ouderen boven de 75 jaar.

Ruim eenderde van de vrouwen boven de 75 heeft een mobiliteitsbeperking

Beperkingen in activiteiten met betrekking tot bewegen nemen sterk toe met de leeftijd. Vooral oudere vrouwen ervaren relatief vaak één of meer beperkingen in hun mobiliteit. In de hele bevolking (12+) ervaart bijna 8,8% één of meer mobiliteitsbeperkingen (niet in figuur) .

ADL-beperkingen vooral bij ouderen

In de hele bevolking (12+) meldt 6,6% beperkingen in activiteiten van het dagelijkse leven (ADL Activiteiten van het dagelijks leven (Activiteiten van het dagelijks leven)) (niet in figuur). Het gaat daarbij om beperkingen bij het in en uit de stoel komen, in en uit bed komen en de trap op en af komen. ADL-beperkingen nemen toe met de leeftijd. Bij vrouwen boven de 75 jaar komen ADL-beperkingen het vaakst voor. 


Horen, zien of mobiliteit

Sla de grafiek Trend in beperkingen in activiteiten in horen, zien of mobiliteit naar geslacht 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Horen

Sla de grafiek Trend in gehoorbeperkingen naar geslacht 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Zien

Sla de grafiek Trend in gezichtsbeperkingen naar geslacht 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Mobiliteit

Sla de grafiek Trend in mobiliteitsbeperkingen naar geslacht 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Percentage mensen met beperkingen in horen, zien of mobiliteit neemt af

In de periode 1997-2022 nam het percentage van de Nederlandse bevolking (12+) met minimaal één beperking in activiteiten op het gebied van horen, zien of mobiliteit licht af. Dit is een significante daling voor zowel de totale bevolking als voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Ook het percentage mensen met afzonderlijke beperkingen in horen, zien of mobiliteit nam licht af. Alleen bij vrouwen is er geen significante daling in beperkingen in horen. In de afgelopen vijf jaar nam het percentage van de totale bevolking en van vrouwen met minimaal één beperking in activiteiten op het gebied van horen, zien of mobiliteit ook licht af. De significante daling geldt ook voor de afzonderlijke beperkingen in mobiliteit voor zowel mannen, vrouwen als de totale bevolking. Bij beperkingen in zien is er juist een significante stijging bij mannen en de totale bevolking. Bij beperkingen in horen is er geen significante stijging of daling te zien in de afgelopen vijf jaar. 


Horen, zien of mobiliteit

Sla de grafiek Trend in beperkingen in activiteiten in horen, zien of mobiliteit naar leeftijd 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Horen

Sla de grafiek Trend in gehoorbeperkingen naar leeftijd 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Zien

Sla de grafiek Trend in gezichtsbeperkingen naar leeftijd 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Mobiliteit

Sla de grafiek Trend in mobiliteit naar leeftijd 1997-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Percentage mensen met beperkingen in horen, zien of mobiliteit neemt af

In de periode 1997-2022 nam het percentage van de Nederlandse bevolking (12+) met minimaal één beperking in activiteiten op het gebied van horen, zien of mobiliteit af bij volwassenen van 18 tot en met 64 jaar en bij ouderen van 65 jaar en ouder. Deze daling geldt ook bij ouderen van 65 jaar en ouder bij alle afzonderlijke beperkingen. Verder geldt bij volwassenen van 18 tot en met 64 jaar alleen de daling bij mensen met beperkingen in zien. Bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar is er juist een stijging bij de beperking in zien. In de afgelopen vijf jaar nam het percentage bij ouderen van 65 jaar en ouder af bij mensen met minimaal één beperking. Bij de afzonderlijk beperkingen geldt deze daling alleen voor volwassenen en ouderen met beperkingen in mobiliteit. Bij jongeren met beperkingen in zien of met beperkingen in horen is er juist een stijging te zien. Bij volwassenen geldt deze stijging alleen bij de beperkingen in zien. 


Geslacht

Sla de grafiek Trend in beperkingen in ADL naar geslacht 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend in beperkingen in ADL naar leeftijd 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2022
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage mensen met ADL-beperkingen is gedaald

In de periode 2014-2022 is het percentage in de Nederlandse bevolking (12+) met minimaal één beperking in activiteiten op het gebied van dagelijks leven (ADL Activiteiten van het dagelijks leven (Activiteiten van het dagelijks leven)) gedaald. Denk hierbij aan beperkingen in bijvoorbeeld het gaan zitten of opstaan uit een stoel of aan- en uitkleden. Deze daling is significant, zowel bij de totale bevolking als voor mannen en vrouwen afzonderlijk. De daling in ADL-beperkingen geldt ook voor de ouderen van 65 jaar en ouder. Bij de jongste leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar zien we juist een stijging en bij de leeftijdsgroep 18 tot en met 64 jaar is er geen significante stijging of daling te zien. Uit een analyse van CBS blijkt dat in de afgelopen 20 jaar er ook een significante daling in ADL-beperkingen is onder ouderen van 75- tot 85-jarigen. Ook hier geldt de daling voor zowel mannen als vrouwen. Hierbij gaat het met name over beperkingen in mobiliteit, waaronder traplopen of buitenshuis verplaatsen. Onder ouderen van 85 jaar en ouder bleef het ervaren van beperkingen ongeveer gelijk.


 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)
 • T.C.H. Hazekamp, red (RIVM)