Illustratie

Classificatie van het menselijk functioneren

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF International Classification of Functioning, Disability and Health (International Classification of Functioning, Disability and Health)) biedt zowel een begrippenkader als een systematisch codestelsel voor de beschrijving van het menselijk functioneren en functioneringsproblemen (WHO-FIC Collaborating Centre, 2002). Deze classificatie onderscheidt het menselijk functioneren op drie niveaus, namelijk in termen van:

  1. Lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen (bijvoorbeeld spierfuncties);
  2. Activiteiten (bijvoorbeeld lopen);
  3. Participatie of deelname aan het maatschappelijk leven (bijvoorbeeld het onderhouden van relaties).

Als er problemen ontstaan in lichaamsfuncties, in het uitvoeren van activiteiten of in het participeren, spreken we achtereenvolgens van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Op VZinfo.nl richten we ons op het tweede niveau van het menselijk functioneren: beperkingen in activiteiten die te maken hebben met horen, zien, mobiliteit en ADL Activiteiten van het dagelijks leven (Activiteiten van het dagelijks leven).


Indicatoren beperkingen in uitvoering van activiteiten

In VZinfo onderscheiden we de volgende beperkingen in het uitvoeren van activiteiten: beperkingen in het uitvoeren van activiteiten die te maken hebben met horen, zien, mobiliteit, en activiteiten van het dagelijkse leven (ADL Activiteiten van het dagelijks leven (Activiteiten van het dagelijks leven)). Deze indicatoren zijn gebaseerd op een OECD-vragenlijst (McWhinnie 1981McWhinnie, J. R., Disability assessment in population surveys: results of the O.E.C.D. Common Development Effort. (1981)). Beperkingen in horen, zien en mobiliteit kunnen ook samen bekeken worden. Beperkingen in activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) worden apart beschouwd.

Tabel: Definities van vier indicatoren voor beperkingen
Indicator Omschrijving
Beperkingen in activiteiten met betrekking tot horen  Grote moeite met of niet in staat zijn een gesprek te volgen met één andere persoon; of in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat).
Beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien  Grote moeite met of niet in staat zijn de kleine letters in de krant te lezen; of op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand te herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen).
Beperkingen in activiteiten met betrekking tot mobiliteit Grote moeite of niet in staat een voorwerp van 5 kg, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter te dragen; bukken en iets van de grond te pakken; of 400 meter aan een stuk te lopen zonder stil te staan (zonodig met stok).
ADL-beperkingen Grote moeite met of alleen met hulp van anderen in staat zijn te gaan zitten en opstaan uit een stoel; in en uit bed stappen; en de trap op- en aflopen.

Naast deze vier indicatoren, wordt in VZinfo bij de internationale vergelijkingen een overkoepelende indicator gebruikt: Beperkingen bij dagelijkse activiteiten als gevolg van gezondheidsproblemen. De beperking moet minimaal zes maanden bestaan en is ingedeeld in: 'ernstig beperkt', 'beperkt maar niet ernstig' of 'helemaal niet beperkt'. De indicator is gebaseerd op de Global Activity Limitation Indicator (GALI).