Beperking naar geslacht, leeftijd en inkomen

Sla de grafiek Beperking naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Beperkingen naar geslacht en inkomen totaal

Sla de grafiek Beperkingen naar geslacht en inkomen totaal 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Vaker een beperking bij lagere inkomens

De grafiek presenteert cijfers over beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien, horen of mobiliteit naar inkomensklassen over 2020. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Beperkingen komen het meest voor bij mensen in de laagste inkomensklasse. Het percentage mensen met een beperking neemt af als de inkomensklasse hoger wordt. Dit geldt voor alle leeftijden en voor zowel mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo hebben mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar in de laagste inkomensklasse bijna acht keer zo vaak een beperking als mannen van dezelfde leeftijd in de hoogste inkomensklasse (14,8% versus 1,9%) en hebben vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar in de laagste inkomensklasse zes keer vaker een beperking als vrouwen van dezelfde leeftijd in de hoogste inkomensklasse (20,8% versus 3,4%).


Beperking naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020

Sla de grafiek Beperking naar geslacht, leeftijd en werksituatie 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Minder beperkingen bij betaald werk

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien, horen of mobiliteit. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Beperkingen komen het meest voor bij mensen zonder betaald werk. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo ervaart 19,5% van de mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar zonder werk beperkingen tegen 3,7% van de mannen in dezelfde leeftijdsgroep met betaald werk. Ook bij vrouwen zijn de verschillen groot, zo ervaart 22,4% van de vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar zonder werk beperkingen tegen 5,0% van de vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep met betaald werk.

  • M. van der Noordt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Zomer (RIVM)