Ernstige en matige beperkingen

Sla de grafiek Ernstige en matige beperkingen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023

  • De volgorde is gebaseerd op het totaal van matige en ernstige beperkingen.
  • De gegevens zijn afkomstig van EU Europese unie (Europese unie)-SILC en hebben betrekking op de indicator "Self-perceived long-standing limitations in usual activities due to health problem" ('some' en 'severe' limitations); online data code: hlth_silc_12

Totaal beperkingen naar geslacht

Sla de grafiek Beperkingen naar geslacht 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023

  • De volgorde is gebaseerd op het totaal van matige en ernstige beperkingen.
  • De gegevens zijn afkomstig van EU Europese unie (Europese unie)-SILC en hebben betrekking op de indicator "Self-perceived long-standing limitations in usual activities due to health problem" ('some' en 'severe' limitations); online data code: hlth_silc_12

Nederland boven EU-gemiddelde met beperkingen

Het percentage Nederlanders dat door gezondheidsproblemen matige beperkingen (some limitations) bij dagelijkse activiteiten ervaart ligt hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Het percentage dat ernstige beperkingen (severe limitations) ervaart, is juist iets lager. Zowel voor mannen als voor vrouwen is het percentage met beperkingen relatief hoog in Nederland vergeleken met andere landen. In alle landen ligt het percentage vrouwen met beperkingen bij dagelijkse activiteiten hoger dan het percentage mannen. 

Nederlandse en Europese bronnen verschillen soms

De cijfers van de Nederlandse en die van de Europese bronnen verschillen soms. Dit heeft te maken met de achterliggende methoden. De internationale cijfers van Eurostat zijn afkomstig van de European Statistics of Income and Living Conditions (EU Europese unie (Europese unie)-SILC) survey en de Nederlandse cijfers zijn afkomstig van de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Gezondheidsenquête (CBS-GE) (zie: Methoden).

Mogelijke verklaringen voor internationale verschillen

Behalve verschillen in de gezondheid van de bevolking zijn er ook andere factoren van invloed op verschillen tussen landen. Naast problemen met vraagstandaardisatie kunnen taalgebruik en culturele verschillen tussen landen de interpretatie van en antwoorden op de vraag over zelfgerapporteerde gezondheidsmaten beïnvloeden (Sen 2002Sen, A, Health: perception versus observation. (2002); Börsch-Supan et al. 2005Börsch-Supan, A., Hank, K., Jürges, H., A new comprehensive and international view on ageing: Introducing the ‘Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe’ (2005)). Bovendien wordt de geïnstitutionaliseerde bevolking (zoals ouderen in verpleeghuizen die over het algemeen meer gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld)  uitgesloten van de EU-SILC-studiesteekproef. Dit zou kunnen resulteren in een onderschatting van zelfgerapporteerde beperking bij activiteiten in landen met een hoog percentage geïnstitutionaliseerde mensen in vergelijking met landen met een laag percentage. Tot slot zijn de gegevens van Eurostat niet gestandaardiseerd naar leeftijd. Dit bemoeilijkt het vergelijken van landen met een andere leeftijdsopbouw van de bevolking. Dit is met name het geval bij gezondheidsproblemen waarbij leeftijd een rol speelt, zoals beperkingen bij activiteiten.


E.A. van der Wilk (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))