GGD-regio

Gemeente

Minste mensen met functioneringsproblemen in regio Gooi- en Vechtstreek

Het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met één of meer in beperkingen in horen, zien of bewegen is het laagst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Gooi- en Vechtstreek (11,4%) en het hoogst in regio Zuid-Limburg (19,6%). In 2020 heeft gemiddeld 14,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland één of meer beperkingen (in activiteiten met betrekking tot horen, zien of mobiliteit). Dit percentage is gebaseerd op 7 vragen over vaardigheden die mensen normaal kunnen doen, zo nodig met hulpmiddelen zoals een bril of hoorapparaat. Het gaat niet om tijdelijke problemen. Een persoon heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt. Voor informatie over functioneringsproblemen, zie Definities. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Functioneringsproblemen (één of meer beperkingen) per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 8 tot 25%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Lichamelijke beperkingen per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012 en 2016.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • C. Deuning  (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)