Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2000-2021

Sla de grafiek Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2000-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

a) Voor de kalenderjaren 2020 en 2021 is uitsplitsing naar de leeftijden 49 jaar en 50 tot en met 54 jaar niet mogelijk. Voor deze kalenderjaren is het deelnamepercentage gepresenteerd voor de leeftijdsgroep 49 tot en met 54 jaar.
b) Vanwege een registratiefout is het deelnamepercentage voor 75-jarigen niet beschikbaar voor 2019.

In 2021 nam 72,5% van uitgenodigde vrouwen deel aan bevolkingsonderzoek

In 2021 zijn 1.221.792  vrouwen uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en hebben 885.937 vrouwen (72,5%) hieraan deelgenomen. Door de COVID-19-uitbraak zijn in 2020 minder vrouwen uitgenodigd voor  het bevolkingsonderzoek. De deelnamegraad was in dat jaar 71,2%.
Sinds 2007 is er sprake van een lichte afname in de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de oudste leeftijdsgroep van 75 jaar. Het deelnamepercentage is over de hele periode 2000-2018 het laagst in deze leeftijdsgroep, maar het verschil met de andere leeftijdsgroepen is afgenomen doordat het deelnamepercentage voor 75-jarigen is toegenomen.


0,7% van deelnemers krijgt diagnose borstkanker

De resultaten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker zijn nog niet beschikbaar voor de jaren 2020 en 2021. Om deze reden worden in de tabel hieronder  de resultaten van het bevolkingsonderzoek in 2019 gepresenteerd. In 2019 zijn in totaal 923.724 screeningsonderzoeken naar borstkanker uitgevoerd. Van de gescreende vrouwen werden ruim 22.000 (2,4%) naar het ziekenhuis verwezen voor diagnostisch onderzoek. Bij 6.362 vrouwen (0,69% van de gescreende vrouwen) werd de diagnose borstkanker gesteld. Van de opgespoorde borsttumoren was 20,7% een ductaal in situ carcinoom (DCIS) en 79,3% een invasief carcinoom.

Tabel: Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2019

 

Aantal

Percentage

Totaal uitgenodigd

1.310.693

 

Aantal gescreend

923.724

 

Aantal verwezen

22.079

23,9 per 1.000 gescreend

Diagnose borstkanker

6.362

28,8% van aantal verwezen

  • invasief carcinoom

5.043

79,3% van borstkanker

  • ductaal in situ carcinoom (DCIS)

1.319

20,7% van borstkanker

Bron: Landelijke monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

Resultaten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker vanaf 2020 zijn nog niet beschikbaar.


  • M.P.H. Koster (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)