In 2022 nam 70,7% van uitgenodigde vrouwen deel aan bevolkingsonderzoek

In 2022 zijn 1.240.642  vrouwen uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en hebben 876.803 vrouwen (70,7%) hieraan deelgenomen. Sinds 2007 is er sprake van een afname in de deelname aan het bevolkingsonderzoek. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.


0,8% van deelnemers krijgt diagnose borstkanker

In 2022 zijn in totaal 870.841 screeningsonderzoeken naar borstkanker uitgevoerd. Van de gescreende vrouwen werden bijna 21.000 (2,4%) naar het ziekenhuis verwezen voor diagnostisch onderzoek. Bij 6.869 vrouwen (0,79% van de gescreende vrouwen) werd de diagnose borstkanker gesteld. Van de opgespoorde borsttumoren was 11,8% een ductaal in situ carcinoom (DCIS) en 70,2% een invasief carcinoom. Van de rest van de borsttumoren was het type onbekend.

Tabel: Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2022

  Aantal Percentage
Totaal uitgenodigd 1.240.642  
Aantal gescreend 870.841  
Aantal verwezen 20.849 2,4% van aantal gescreend
Diagnose borstkanker 6.869 32,9% van aantal verwezen
  • invasief carcinoom
4.820 70,2% van borstkanker
  • ductaal in situ carcinoom (DCIS)
812 11,8% van borstkanker

  • M.P.H. Koster (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)