Tabel: Bronnen bij de cijfers over borstkanker

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie. (Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.)

Nederlandse bevolking (vrouwen)

IKNLNKR

Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

Overleving (percentage)

Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker

IKNLNKR

Landelijke Medische Registratie (LMR)

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur, dagopnamen met borstkanker als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking (vrouwen)

LMR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking (vrouwen)

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor borstkanker

Nederlandse bevolking (vrouwen)
 

Kosten van Ziekten database

Monitoring bevolkingsonderzoek borstkanker

Deelname bevolkingsonderzoek, percentages gevonden afwijkingen in bevolkingsonderzoek

Vrouwen van 50 t/m 75 jaar

Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker

Bevolkingsonderzoek Nederland Deelname bevolkingsonderzoek per gemeente Vrouwen van 50 t/m 75 jaar Monitor en evaluatie bevolkingsonderzoek borstkanker
European Cancer Information System (ECIS)

Aantal nieuwe gevallen

Europese bevolking (vrouwen)

ECIS

Eurostat

Aantal sterfgevallen

Europese bevolking (vrouwen)

Eurostat

OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECDAllemani et al. 2018Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšić, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, C.J., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A., Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, M.P., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018)

Tabel: Bronnen bij de cijfers over dikkedarmkanker

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

Aantal nieuwe gevallen, Tienjaarsprevalentie Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie. (Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.)

Nederlandse bevolking 

IKNLNKR

Nederlandse Kanker Registratie (NKR)

Overleving (percentage)

Geregistreerd aantal mensen met dikkedarmkanker

IKNLNKR

Landelijke Medische Registratie (LMR)

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur, dagopnamen met dikkedarmkanker als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking 

LMR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking 

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor dikkedarmkanker

Nederlandse bevolking 
 

Kosten van Ziekten database

Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker Deelname bevolkingsonderzoek, gevonden aantal gevallen van dikkedarmkanker Nederlandse bevolking van 55 t/m 75 jaar Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
Bevolkingsonderzoek Nederland Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker per gemeente Nederlandse bevolking van 55 t/m 75 jaar Monitor en evaluatie bevolkingsonderzoek darmkanker
European Cancer Information System (ECIS)

Aantal nieuwe gevallen

Europese bevolking

ECIS

Eurostat

Aantal sterfgevallen

Europese bevolking 

Eurostat

OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking OECD; Allemani et al. 2018Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšić, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, C.J., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A., Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, M.P., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018)

Tabel: Bronnen bij de cijfers over baarmoederhalskanker 
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Aantal nieuwe gevallen, tienjaarsprevalentie Nederlandse bevolking (vrouwen) IKNLNKR
Nederlandse Kanker Registratie (NKR) Overleving (percentage) Geregistreerd aantal vrouwen met baarmoederhalskanker IKNLNKR
Landelijke Medische Registratie (LMR) Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur, dagopnamen met baarmoederhalskanker als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking (vrouwen) LMR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen Nederlandse bevolking (vrouwen) CBS Doodsoorzakenstatistiek
Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor baarmoederhalskanker Nederlandse bevolking (vrouwen)
 
Kosten van Ziekten database
Monitor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Deelname bevolkingsonderzoek, percentage gevonden afwijkingen in bevolkingsonderzoek Vrouwen van 30 t/m 60 jaar

Monitoring en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek Nederland Deelname bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per gemeente Vrouwen van 30 t/m 60 jaar Monitor en evaluatie bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
European Cancer Information System (ECIS) Aantal nieuwe gevallen Europese bevolking (vrouwen) ECIS
Eurostat Aantal sterfgevallen Europese bevolking (vrouwen) Eurostat
OECD Relatieve 5-jaarsoverleving Europese bevolking (vrouwen) OECDAllemani et al. 2018Allemani, C, Matsuda, T, Di Carlo, V, Harewood, R, Matz, M, Nikšić, M, Bonaventure, A, Valkov, M, Johnson, C.J., Estève, J, Ogunbiyi, OJ., Silva, GAzevedo E, Chen, W, Eser, S, Engholm, G, Stiller, CA., Monnereau, A., Woods, RR., Visser, O, Lim, GHsiang, Aitken, J, Weir, HK., Coleman, M.P., CONCORD Working Group, Global surveillance of trends in cancer survival 2000-14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries. (2018)