Illustratie
Tabel: Bronnen bij Chronische aandoeningen en multimorbiditeit

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

European Statistics of Income and Living Conditions (EU Europese unie (Europese unie)-SILC) survey

Chronische ziekten (People having a long-standing illness or health problem)

Europese bevolking vanaf 16 jaar 

EU-SILC survey

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 2022 Een of meer langdurige ziekten of aandoeningen; beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM Ernstige lichamelijke ziekte of beperking (gehad) Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors

Nivel Zorgregistraties eerste lijn: chronische aandoeningen en multimorbiditeit

Selectie van 109 chronische aandoeningen

De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) van chronische aandoeningen en multimorbiditeit is berekend op basis van de registraties van huisartspraktijken die deelnemen aan de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Hierbij is een selectie gemaakt van 109 chronische aandoeningen met ieder een eigen ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-1-code (zie tabel).

Voor een toelichting op de berekening van de prevalentie van aandoeningen verwijzen wij naar de website van het Nivel: Nivel Zorgregistraties eerste lijn - Methoden - Incidentie/prevalentie.

  Selectie van 109 chronische aandoeningen, inclusief ICPC-1-codes.

  ICPC-1-code

  Omschrijving

  A28 Functiebeperking/handicap
  A79 Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie
  A90 Multiple aangeboren afwijkingen
  B28 Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel
  B72 Ziekte van Hodgkin
  B73 Leukemie
  B74 Andere maligniteit bloed/lymfestelsel
  B78 Erfelijke hemolytische anemie
  B79 Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel
  B83 Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten
  B90 HIV-infectie (AIDS/ARC)
  D28 Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen
  D74 Maligniteit maag
  D75 Maligniteit colon/rectum
  D76 Maligniteit pancreas
  D77 Andere/niet-gespecif. maligniteit spijsverteringsorganen
  D81 Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen
  D92 Diverticulose/diverticulitis
  D94 Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)
  D97 Cirrose/andere leverziekte
  F28 Functiebeperking/handicap oog/adnexen
  F81 Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen
  F83 Retinopathie
  F84 Maculadegeneratie Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat. (Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat. )
  F91 Refractie afwijking(en)
  F93 Glaucoom/verhoogde oogdruk
  F94 Blindheid (elke graad/vorm)
  H28 Functiebeperking/handicap oor
  H80 Aangeboren afwijking(en) oor
  H83 Otosclerose
  H84 Presbyacusis
  H85 Akoestisch letsel/lawaaidoofheid
  H86 Doofheid/slechthorendheid
  K28 Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel
  K73 angeboren afwijking(en) hartvaatstelsel
  K74 Angina pectoris
  K76 Andere/chronische ischemische hartziekte
  K77 Decompensatio cordis
  K82 Cor pulmonale
  K86 Essentiële hypertensie verhoogde bloeddruk (verhoogde bloeddruk ) zonder orgaanbeschadiging
  K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie
  K90 Cerebrovasculair accident (CVA Een cerebrovasculair accident (CVA), in de volksmond 'beroerte', is een acute medische aandoening die gekenmerkt wordt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen. De term betekent letterlijk ongeluk (accident) van de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebrum). (Een cerebrovasculair accident (CVA), in de volksmond 'beroerte', is een acute medische aandoening die gekenmerkt wordt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen. De term betekent letterlijk ongeluk (accident) van de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebrum).))
  K91 Atherosclerose Een vernauwing van de slagaders als gevolg van plaquevorming en trombusvorming. (Een vernauwing van de slagaders als gevolg van plaquevorming en trombusvorming.) [ex. K76,K90]
  K92 Andere ziekte(n) perifere arteriën
  L28 Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat
  L82 Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat
  L84 Artrose/spondylose wervelkolom
  L85 Verworven afwijking(en) wervelkolom
  L88 Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)
  L89 Coxartrose
  L90 Gonartrose
  L91 Andere artrose/verwante aandoening(en)
  L95 Osteoporose
  L98 Verworven afwijking(en) extremiteiten
  N28 Functiebeperking/handicap zenuwstelsel
  N70 Poliomyelitis/andere enterovirus infectie
  N74 Maligniteit zenuwstelsel
  N85 Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel
  N86 Multiple sclerose
  N87 Parkinsonisme, ziekte van Parkinson
  N88 Epilepsie (alle vormen)
  P28 Functiebeperking/handicap psychische ziekte
  P70 Seniele dementie/Alzheimer
  P72 Schizofrenie
  P80 Persoonlijkheids-/karakterstoornis
  P85 Mentale retardatie/intellectuele achterstand
  R28 Functiebeperking/handicap luchtwegen
  R84 Maligniteit bronchus/long
  R85 Andere maligniteit luchtwegen
  R89 Aangeboren afwijking(en) luchtwegen
  R91 Chronische bronchitis/bronchiëctasieën
  R95 Emfyseem/COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))
  R96 Astma
  S28 Functiebeperking/handicap huid/subcutis
  S77 Maligniteit huid/subcutis
  S81 Hemangioom/lymfangioom
  S83 Andere aangeboren afwijking(en) huid/subcutis
  S87 Constitutioneel eczeem
  S91 Psoriasis (met of zonder artropathie)
  T28 Funct.beperking/handicap endocr. klieren/metabolisme/voeding
  T71 Maligniteit schildklier
  T78 Persisterende ductus thyreoglossus/cyste
  T80 Andere aangeboren afwijking endocriene klieren/metabolisme
  T81 Struma/noduli [ex. T85,T86]
  T86 Hypothyreoïdie/myxoedeem
  T90 Diabetes mellitus
  T92 Jicht
  T93 Vetstofwisselingsstoornis(sen)
  U28 Functiebeperking/handicap urinewegen
  U75 Maligniteit nier
  U76 Maligniteit blaas
  U77 Andere maligniteit urinewegen
  U85 Aangeboren afwijking(en) urinewegen
  U88 Glomerulonephritis/nefrose
  W28 Functiebeperking/handicap ten gevolge van zwangerschap
  W72 Maligniteit in verband met zwangerschap
  W76 Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder
  X28 Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw
  X75 Maligniteit cervix uteri
  X76 Maligniteit borst vrouw
  X77 Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw
  X83 Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw
  X88 Fibroadenoom/polycystische afwijking borsten
  Y28 Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man
  Y77 Maligniteit prostaat
  Y78 Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man
  Y82 Hypospadie
  Y84

  Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man

  Z28 Sociale functiebeperking/handicap

  Gezondheidsmonitor Volwassenen: chronische ziekten en multimorbiteit

  Cijfers over chronische ziekten zijn van 2012 niet te vergelijken met die van 2016, 2020 en 2022 vanwege wijziging in vraagstelling. In 2012 werden ziekten gevraagd doormiddel van onderstaande lijst. 

  • een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct
  • een hartinfarct;
  • een andere ernstige hartaandoening zoals hartfalen Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. (Hartfalen (decompensatio cordis) is het best te omschrijven als een klinisch syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en verschijnselen die direct of indirect het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart. ) of angina pectoris;
  • kanker;
  • migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn;
  • hoge bloeddruk;
  • vernauwing van de bloedvaten in de buik of de benen;
  • astma of COPD;
  • psoriasis;
  • chronisch eczeem;
  • duizeligheid met vallen;
  • ernstige of hardnekkige darmstoornis, langer dan 3 maanden;
  • onvrijwillig urineverlies;
  • gewrichtsslijtage van heupen of knieën;
  • chronische gewrichtsontsteking;
  • ernstige of hardnekkige aandoening van de rug;
  • een ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder;
  • een andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand;
  • of suikerziekte. Bij suikerziekte is niet aan de periode van 12 maanden gerefereerd, bij de andere ziekten wel.

  De vraag in 2016, 2020 en 2022 is beperkter dan in 2012. In 2016, 2020 en is gevraagd “Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen?” Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Er worden geen ziekten of aandoeningen gevraagd.