Illustratie

Wat is een chronische aandoening?

Een ‘chronische aandoening’ is gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel. Een chronische aandoening gaat doorgaans gepaard met pijn, geestelijk lijden, beperkingen in functioneren of andere klachten. De mate waarin mensen hinder ondervinden verschilt per aandoening en per individu.


Wat is multimorbiditeit?

Multimorbiditeit Iedere combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon. (Iedere combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon.) is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) aandoening in één individu tijdens een bepaalde periode.


Contact met huisartsenpraktijk

Het gaat om mensen die contact hebben gehad met de huisartsenpraktijk (zowel huisarts als POH Praktijkondersteuner Huisartsen (Praktijkondersteuner Huisartsen)), waarbij een diagnose in het medisch dossier is geregistreerd. Onder contact met de huisartsenpraktijk vallen:

  • bezoeken aan de praktijk,
  • telefonische consulten,
  • e-mailconsulten, en
  • huisbezoeken.

De aanvraag van een herhaalrecept valt niet onder contact met de huisartsenpraktijk.