GGD-regio

Gemeenten

Meeste mensen met een langdurige ziekte of aandoening in Zuid-Limburg

Het percentage met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen is het hoogst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Zuid-Limburg (38,2%). Het percentage is het laagst in de GGD-regio Amsterdam (28,4%). In 2020 heeft gemiddeld 32,2% van de personen van 18 jaar en ouder één of meer langdurige ziekten of aandoeningen in Nederland. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: "Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer". Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken.

Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 23 tot 45%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen per wijk

De kaart presenteert cijfers over langdurige ziekten of aandoeningen. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: "Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer".

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


GGD-regio

Gemeenten

Meeste mensen beperkt door gezondheidsproblemen in regio Zuid-Limburg

Het percentage volwassenen dat door gezondheidsproblemen beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen, is het hoogst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Zuid-Limburg (36,2%). Ook zijn er relatief veel volwassenen in GGD-regio Noord-Limburg en GGD-regio Drenthe beperkt door gezondheidsproblemen. Het gaat om gezondheidsproblemen die al minstens zes maanden bestaan. Het percentage is het laagst in de GGD-regio Amsterdam (23,5%). In 2020 is gemiddeld 28,2% van de volwassenen van 18 jaar en ouder beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken.

Beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 21 tot 42%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen per wijk

De kaart presenteert cijfers over het percentage mensen van 18 jaar en ouder dat beperkingen ervaart vanwege de gezondheid.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)