GGD-regio's

Gemeenten

Langdurige ziekte of aandoening per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft 33% van de volwassenen van 18 jaar en ouder één of meer langdurige ziekten of aandoeningen. Dit is het percentage personen  met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: "Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer". Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 30,0 tot 39,0%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Langdurige ziekte of aandoening per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 23,9 tot 45,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

Meeste mensen beperkt door gezondheidsproblemen in regio Zuid-Limburg

Het percentage volwassenen dat door gezondheidsproblemen beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen, is het hoogst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Zuid-Limburg (36,2%). Ook zijn er relatief veel volwassenen in GGD-regio Noord-Limburg en GGD-regio Drenthe beperkt door gezondheidsproblemen. Het gaat om gezondheidsproblemen die al minstens zes maanden bestaan. Het percentage is het laagst in de GGD-regio Amsterdam (23,5%). In 2020 is gemiddeld 28,2% van de volwassenen van 18 jaar en ouder beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken.

Beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 21 tot 42%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Langdurige aandoeningen per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)