GGD-regio

Gemeenten

Meeste mensen met een langdurige ziekte of aandoening in Zuid-Limburg

Het percentage met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen is het hoogst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio Zuid-Limburg (38,2%). Het percentage is het laagst in de GGD-regio Amsterdam (28,4%). In 2020 heeft gemiddeld 32,2% van de personen van 18 jaar en ouder één of meer langdurige ziekten of aandoeningen in Nederland. Dit is het percentage personen van 18 jaar en ouder met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: "Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer". Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken.

Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 23 tot 45%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


GGD-regio

Gemeenten

Meeste mensen beperkt door gezondheidsproblemen in regio Zuid-Limburg

Het percentage volwassenen dat door gezondheidsproblemen beperkt is in activiteiten die mensen gewoonlijk doen, is het hoogst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio Zuid-Limburg (36,2%). Ook zijn er relatief veel volwassenen in GGD-regio Noord-Limburg en GGD-regio Drenthe beperkt door gezondheidsproblemen. Het gaat om gezondheidsproblemen die al minstens zes maanden bestaan. Het percentage is het laagst in de GGD-regio Amsterdam (23,5%). In 2020 is gemiddeld 28,2% van de volwassenen van 18 jaar en ouder beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen in Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken.

Beperkt in activiteiten door gezondheidsproblemen per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 21 tot 42%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Eén of meer langdurige ziekten of aandoeningen per wijk

De kaart presenteert cijfers over langdurige ziekten of aandoeningen. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: "Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer".

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden. Dit zijn zogenaamde kleine-domeinschatters ( van de Kassteele et al. 2017 van de Kassteele, J, Zwakhals, L, Breugelmans, O, Ameling, C, van den Brink, C, Estimating the prevalence of 26 health-related indicators at neighbourhood level in the Netherlands using structured additive regression (2017) ).

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2016 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart hiernaast kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Cijfers op buurtniveau

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers worden hier ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente.  

Wanneer komen nieuwe cijfers?

Vanaf eind juni 2021 zijn landelijke en regionale cijfers beschikbaar op basis van de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2020 (zie ook RIVM-Statline). Cijfers op wijk- en buurtniveau zullen in het vierde kwartaal van 2021 worden gepubliceerd.

Vergelijk deze kaart met

Meer informatie

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)