Aantal beperkingen in het functioneren

Sla de grafiek Aantal beperkingen in het functioneren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie. 

Meer beperkingen vanaf 75 jaar

Van de bevolking ouder dan 12 jaar ervaart 11% één of meer beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien, horen of mobiliteit. Beperkingen nemen toe met het ouder worden: boven de 75 jaar ervaart 33% één of meer beperkingen in het functioneren. Ook hebben 75-plussers vaker meerdere beperkingen.


Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Beperkingen in horen nemen toe met de leeftijd

Beperkingen in het uitvoeren van activiteiten die te maken hebben met horen nemen toe met de leeftijd. Bij 75-plussers komen beperkingen in horen duidelijk het meeste voor. In de hele bevolking (12+) meldt 2,9% beperkingen in horen (niet in figuur).

Beperkingen in zien vooral bij 75-plussers

Beperkingen in activiteiten met betrekking tot zien komen voor bij 3,5% van de bevolking ouder dan 12 jaar (niet in figuur). Visuele beperkingen komen  het vaakst voor bij ouderen boven de 75 jaar.

Ruim eenderde van de vrouwen boven de 75 heeft een mobiliteitsbeperking

Beperkingen in activiteiten met betrekking tot bewegen nemen sterk toe met de leeftijd. Vooral oudere vrouwen ervaren relatief vaak één of meer beperkingen in hun mobiliteit. In de hele bevolking (12+) ervaart bijna 7,7% één of meer mobiliteitsbeperkingen (niet in figuur) .

ADL beperkingen vooral bij ouderen

In de hele bevolking (12+) meldt 4,9% beperkingen in activiteiten van het dagelijkse leven (ADL Activiteiten van het dagelijks leven (Activiteiten van het dagelijks leven)) (niet in figuur). Het gaat daarbij om beperkingen bij het in en uit de stoel komen, in en uit bed komen en de trap op en af komen. ADL beperkingen nemen toe met de leeftijd. Bij vrouwen boven de 75 jaar komen ADL beperkingen het vaakst voor. 


Horen, zien of mobiliteit

Sla de grafiek Trend in beperkingen in activiteiten in horen, zien of mobiliteit naar geslacht 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Horen

Sla de grafiek Trend in gehoorbeperkingen naar geslacht 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Zien

Sla de grafiek Trend in gezichtsbeperkingen naar geslacht 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Mobiliteit

Sla de grafiek Trend in mobiliteitsbeperkingen naar geslacht 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Percentage mensen met beperkingen in horen, zien of mobiliteit neemt af

In de periode 2001-2021 nam het percentage van de Nederlandse bevolking (12+) met minimaal één beperking in activiteiten op het gebied van horen, zien of mobiliteit af. Dit is een significante daling voor zowel de hele groep als voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Ook het percentage mensen met afzonderlijke beperkingen in horen, zien of mobiliteit nam af. Alleen bij vrouwen is er geen significante daling in beperkingen in horen.  


Horen, zien of mobiliteit

Sla de grafiek Trend in beperkingen in activiteiten in horen, zien of mobiliteit naar leeftijd 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Horen

Sla de grafiek Trend in gehoorbeperkingen naar leeftijd 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Zien

Sla de grafiek Trend in gezichtsbeperkingen naar leeftijd 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Mobiliteit

Sla de grafiek Trend in mobiliteit naar leeftijd 1997-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
 • Door een wijziging in de methodologie in 2014 is er waarschijnlijk sprake van een trendbreuk.

Percentage mensen met beperkingen in horen, zien of mobiliteit neemt af

In de periode 2001-2021 nam het percentage van de Nederlandse bevolking (12+) met minimaal één beperking in activiteiten op het gebied van horen, zien of mobiliteit af bij ouderen van 65 jaar en ouder. Dit geldt ook voor de afzonderlijke beperkingen in horen, zien of mobiliteit. Bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar is het percentage met minimaal één beperking of één  van de afzonderlijke beperkingen stabiel gebleven. Bij volwassenen van 18 tot en met 64 jaar daalde het percentage met minimaal één beperking en beperkingen in zien en mobiliteit.  Beperkingen in horen bleven bij deze leeftijdsgroep gelijk.   


Geslacht

Sla de grafiek Trend in beperkingen in ADL naar geslacht 2014-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Leeftijd

Sla de grafiek Trend in beperkingen in ADL naar leeftijd 2014-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

 • * De gegevens zijn gestandaardiseerd (gestand.) naar de Nederlandse bevolking van 2021
 • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.

Percentage mensen met ADL beperkingen is gedaald

In de periode 2014-2021 is het percentage in de Nederlandse bevolking (12+) met minimaal één beperking in activiteiten op het gebied van dagelijks leven (ADL Activiteiten van het dagelijks leven (Activiteiten van het dagelijks leven)) gedaald. Deze daling is significant, zowel bij de totale bevolking als voor mannen en vrouwen afzonderlijk. De daling in ADL beperkingen geldt voor de volwassen leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en 65+. Bij de jongste leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar zien we juist een stijging. 


 • M.H.D. Plasmans (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • E.M. Zantinge, red. (RIVM)