Jaarprevalentie staar 2021

Sla de grafiek Jaarprevalentie staar in huisartsenpraktijk 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F92

Ongeveer 389.400 mensen met staar in huisartsenregistraties

In 2021 waren er naar schatting in totaal 389.400 mensen met staar Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens. (Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens.) bekend bij de huisarts (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)). Staar komt vaker voor bij vrouwen (228.200; 25,9 per 1.000) dan bij mannen (161.200; 18,5 per 1.000). Het aantal mensen met staar neemt sterk toe met de leeftijd. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in 2021 bekend waren bij de huisarts voor staar. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2021 contact te hebben gehad met de huisarts voor staar.


Nieuwe gevallen staar 2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen staar in huisartsenpraktijk 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F92

Naar schatting 224.800 nieuwe gevallen van staar in 2021

In 2021 kregen naar schatting 224.800 mensen de diagnose staar Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens. (Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens.), 94.500 mannen (10,8 per 1.000) en 130.300 vrouwen (14,8 per 1.000). Het aantal mensen dat de diagnose staar krijgt, neemt sterk toe met de leeftijd.


Trend nieuwe gevallen staar 2011-2021

Sla de grafiek Aantal nieuwe gevallen staar in huisartsenpraktijk 2011-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F92
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Trend jaarprevalentie staar 2011-2021

Sla de grafiek Jaarprevalentie staar in huisartsenpraktijk 2011-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F92
 • Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe diagnoses staar toegenomen

Het aantal door de huisarts nieuw gediagnosticeerde gevallen van staar Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens. (Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens.) is in de periode 2011-2021 licht toegenomen, voor zowel mannen als vrouwen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Het aantal nieuwe diagnoses is in het COVID-19-jaar 2020 duidelijk afgenomen ten opzichte van het  jaar 2019. Het is niet te achterhalen of staar daadwerkelijk minder voorkwam in 2020 of dat de huisartsenpraktijk minder voor deze aandoening werd bezocht (Nielen et al. 2021Nielen, M., Weesie, Davids, Winckers, M., Korteweg, Urbanus, de Leeuw, van Dijk, Korevaar, J., Hasselaar, J., Hek, K., Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020, Utrecht (2021)). 
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van staar is toegenomen. Voor mannen nam dit aantal toe van 54.000 in 2011 naar 94.500 in 2021. Voor vrouwen is dit aantal toegenomen van 79.900 in 2011 naar 130.300 in 2021 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Prevalentie staar eveneens toegenomen

In de periode 2011-2021 is het aantal mensen met staar dat bekend was bij de huisarts (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) toegenomen. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen met staar dat bekend was bij de huisarts is voor mannen toegenomen van 86.500 in 2011 naar 161.200 in 2021. Voor vrouwen is het aantal toegenomen van 132.000 in 2011 naar 228.200 in 2021 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).


 • J.W. Vanhommerig (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • A.M. Gommer (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)