980.000 mensen met een gezichtsstoornis in huisartsenregistraties

Het geschatte totale aantal mensen met gezichtsstoornissen was 980.000 in 2021. Het betreft het aantal mensen dat door de huisarts gediagnosticeerd met één of meer van de vier oogaandoeningen staar Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens. (Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens.)glaucoom Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk. (Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk.),  maculadegeneratie, retinopathie of met blindheid. 

Gezichtsstoornissen vooral op latere leeftijd en bij vrouwen

Gezichtsstoornissen komen vooral na het veertigste levensjaar voor. De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) neemt toe met de leeftijd. In nagenoeg alle leeftijdsgroepen hebben meer vrouwen dan mannen een gezichtsstoornis. Van het totale aantal mensen met een gezichtsstoornis waren er 547.500 vrouwen (62,1 per 1.000) en 432.600 mannen (49,6 per 1.000).

Tabel: Gezichtsstoornissen naar type (ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code) in 2021
  Per 1.000 personen
Nieuwe gevallen Jaarprevalentie
  Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Retinopathie (F83) 0,7 0,6 9,3 7,5
Maculadegeneratie Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat. (Is een afbraakproces van het centrale deel van het netvlies (gele vlek of macula), dat meestal op hogere leeftijd ontstaat.) (F84) 0,7 0,9 6,7 10
Staar (F92) 10,8 14,8 18,5 25,9
Glaucoom (F93) 1,3 1,5 17,9 22,8
Elke graad/vorm 
van blindheid (F94)
0,1 0,1 2,1 1,9
Totaal a)     49,6 62,1
  Absolute aantallen
Nieuwe gevallen Jaarprevalentie
  Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Retinopathie (F83) 6.500 5.200 80.800 66.400
Maculadegeneratie (F84) 5.900 7.800 58.000 88.200
Staar (F92) 94.500 130.300 161.200 228.200
Glaucoom (F93) 11.200 13.000 156.100 200.900
Elke graad/vorm
van blindheid (F94)
1.090 810 18.500 16.700
Totaal a)     432.600 547.500

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

a) Het totaalcijfer betreft het aantal mensen met ten minste één van de bovenstaande gezichtsstoornissen. Personen met meer dan één van de gezichtsstoornissen tellen één keer mee in het totaalcijfer.


  • J.W. Vanhommerig (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)
  • A.M. Gommer (RIVM)
  • C. Hendriks, red. (RIVM)