Zorguitgaven staar naar sector

Sla de grafiek Zorguitgaven staar naar sector 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: H25-H26, H28.0-H28.2 (cataract)

Zorguitgaven staar 317 miljoen euro in 2017

In 2017 waren de zorguitgaven voor staar Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens.  317 miljoen euro. Dat komt overeen met 0,36% van de totale zorguitgaven in Nederland en 5,4% van de totale zorguitgaven die gemaakt worden voor aandoeningen aan het zenuwstelsel en de zintuigen. Voor staar werden de meeste zorguitgaven (76%) gemaakt in de sector ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg. Daarnaast werd 16% besteed aan overige zorgaanbieders.

Zorguitgaven voor glaucoom onbekend

In de Kosten van ziektenstudie worden de zorguitgaven voor glaucoom Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk.   niet afzonderlijk berekend.

Meer informatie


Zorguitgaven staar naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Zorguitgaven staar naar leeftijd en geslacht 2017 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision-codes: H25-H26, H28.0-H28.2 (cataract)

Meeste zorguitgaven voor staar naar vrouwen

Ruim 57% van de zorguitgaven voor staar Staar (of cataract) is een vertroebeling van de ooglens die ontstaat door verandering van de eiwitsamenstelling en het watergehalte van de ooglens.   gaat naar vrouwen en bijna 43% naar mannen. De zorguitgaven lopen vanaf het 45e levensjaar op en bereiken het hoogste punt voor mannen en vrouwen tussen de 70 en 80 jaar oud. Dit komt overeen met de incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. en prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. van staar in Nederland. In 2017 waren de totale zorguitgaven voor staar 317 miljoen euro. 

Zorguitgaven voor glaucoom onbekend

In de Kosten van ziektenstudie worden de zorguitgaven voor glaucoom Kenmerkt zich door een verlies van zenuwvezels van het netvlies. In ongeveer 70% van de gevallen is er sprake van een verhoogde oogboldruk.   niet afzonderlijk berekend.

Meer informatie

Zorg levert ook bijdrage aan voorkomen van blindheid en slechtziendheid

Naast kosten levert de zorg aan mensen met oogaandoeningen ook een bijdrage aan het voorkomen van ernstige blindheid en slechtziendheid. Uit onderzoek blijkt dat de behandeling van enkele gezichtsstoornissen kosteneffectief is en dat er kosten worden bespaard. Voor meer informatie hierover zie: Zorg.

  • M.H.D. Plasmans (RIVM)
  • V.R. Ramjiawan (RIVM)
  • R.A.A. Vonk (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)