Jaarprevalentie retinopathie 2021

Sla de grafiek Jaarprevalentie retinopathie in huisartsenpraktijk 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F83

147.200 mensen met retinopathie in huisartsenregistraties

In 2021 waren er naar schatting in totaal 147.200 mensen met retinopathie bekend bij de huisarts (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)), 80.800 mannen (9,3 per 1.000) en 66.400 vrouwen (7,5 per 1.000). De prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) neemt toe met de leeftijd.
De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2021 bekend waren bij de huisarts voor retinopathie. Deze mensen hoeven niet allemaal in 2021 contact te hebben gehad met de huisarts voor retinopathie.


Nieuwe gevallen retinopathie 2021

Sla de grafiek Nieuwe gevallen retinopathie in huisartsenpraktijk 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F83

11.700 nieuwe gevallen van retinopathie in 2021

In 2021 kregen naar schatting 11.700 mensen de diagnose retinopathie, 6.500 mannen (0,7 per 1.000) en 5.200 vrouwen (0,6 per 1.000). Het aantal mensen met retinopathie neemt toe met de leeftijd.


Trend aantal nieuwe gevallen retinopathie

Sla de grafiek Nieuwe gevallen retinopathie in huisartsenpraktijk 2011-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F83
 • ​Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Trend jaarprevalentie retinopathie

Sla de grafiek Jaarprevalentie retinopathie in huisartsenpraktijk 2011-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn

 • ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-code F83
 • ​Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2021
 • De absolute cijfers (niet-gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.

Aantal nieuwe diagnoses retinopathie afgenomen

Na een aanvankelijke toename is het aantal door de huisarts nieuw gediagnosticeerde gevallen van retinopathie in de periode 2011-2021 afgenomen, voor zowel mannen als vrouwen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Het aantal nieuwe diagnoses is in het COVID-19-jaar 2020 duidelijk afgenomen ten opzichte van het  jaar 2019. Het is niet te achterhalen of retinopathie daadwerkelijk minder voorkwam in 2020 of dat de huisartsenpraktijk minder voor deze aandoening werd bezocht (Nielen et al. 2021Nielen, M., Weesie, Davids, Winckers, M., Korteweg, Urbanus, de Leeuw, van Dijk, Korevaar, J., Hasselaar, J., Hek, K., Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020, Utrecht (2021)).
Over de gehele periode 2011-2021 is het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van retinopathie licht afgenomen, van 12.800 in 2011 naar 11.700 in 2021. Voor mannen nam het aantal licht toe van 6.300 in 2011 naar 6.500 in 2021 en voor vrouwen nam het aantal af van 6.500 in 2011 naar 5.200 in 2021 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

Prevalentie retinopathie toegenomen

In de periode 2011-2021 is het aantal mensen met retinopathie dat bekend was bij de huisarts (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar. (Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.)) toegenomen. De stijging was voor mannen groter dan voor vrouwen. Deze trend is gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).
Ook het per jaar geschatte en ongecorrigeerde aantal mensen met retinopathie dat bekend was bij de huisarts is toegenomen. Voor mannen van 38.600 in 2011 naar 80.800 in 2021 en voor vrouwen van 35.900 in 2011 naar 66.400 in 2021 (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).


 • J.W. Vanhommerig (NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • A.M. Gommer (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)