Tabel: Bronnen bij de cijfers over gezichtsstoornissen
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie in VZinfo Meer informatie
Nivel Zorgregistraties eerste lijn  Jaarprevalentie Nederlandse bevolking NZR
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Gezichtsbeperkingen Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine
Kosten van Ziektenstudie Kosten van zorg voor gezichtsstoornissen Nederlandse bevolking Kosten van ziekten
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ ()), CBS Ziekenhuisopnamen Nederlandse bevolking LBZ

 


Gezichtsbeperkingen: CBS Gezondheidsenquête

In de CBS-Gezondheidsenquête worden vragen gesteld over welzijn en gezondheid. In de Gezondheidsenquête zijn de volgende twee vragen over gezichtsbeperkingen opgenomen:

De antwoordcategorieën waaruit gekozen kan worden, zijn:

  1. Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
  2. Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
  • ja, zonder moeite
  • ja, met enige moeite
  • ja, met grote moeite
  • nee, dat kan ik niet