GGD

Gemeenten

Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.  in goed ervaren gezondheid het laagst

In de regio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Limburg is de levensverwachting in goed ervaren gezondheid het laagst (58,9 en 59,0 jaar). De levensverwachting in goed ervaren gezondheid in Nederland in 2016 is 62,4 jaar. De waarde tussen de regio's varieert tussen 58,9 en 65,0 jaar. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid is ook per gemeente berekend. Het landelijk cijfer over 2016 kan afwijken van het landelijk cijfer bij het onderdeel Leeftijd en geslacht dat gebaseerd is op een andere bron (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek-gezondheidsenquête). Zie methoden voor meer informatie.

Gemeente Zuid-Limburg, Rotterdam en Den Haag gezonde levensverwachting het laagst

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid in Nederland in 2016 is 62,4 jaar. De spreiding tussen gemeenten is groot (53 - 78 jaar). Opvallend zijn de clusters van gemeenten in Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen met een lagere levensverwachting in goed ervaren gezondheid. Ook in een aantal grote steden (Rotterdam en Den Haag) is de levensverachting laag. Gemeenten met een hoge levensverwachting in goed ervaren gezondheid zijn verspreid over Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart

Gezonde levensverwachting

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid (hier bij geboorte) is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen zouden mogen verwachten in goede ervaren gezondheid door te brengen. Om de gezonde levensverwachting te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in een aantal gezonde en een aantal ongezonde jaren.

Meer informatie


GGD

Gemeenten

Rotterdam-Rijnmond levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen het laagst

In de regio Rotterdam-Rijnmond is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. zonder lichamelijke beperkingen het laagst (67,8 jaar). De gemiddelde levensverwachting zonder lichamelijke bperkingen in Nederland in 2016 is 69,8 jaar. De waarde tussen de regio's varieert tussen 67,8 en 71,8 jaar. De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is ook per gemeente berekend.  Het landelijk cijfer over 2016 kan afwijken van het landelijk cijfer bij het onderdeel Leeftijd en geslacht dat gebaseerd is op een andere bron (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek-gezondheidsenquête). Zie methoden voor meer informatie.

Grote verschillen tussen gemeenten voor levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen in Nederland in 2016 is 69,8 jaar. De spreiding tussen gemeenten is groot (63 - 81 jaar). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Vergelijk met andere kaart

Gezonde levensverwachting

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen (hier bij geboorte) is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen zouden mogen verwachten zonder lichamelijke beperkingen door te brengen. Om de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in jaren met lichamelijke beperkingen en jaren zonder lichamelijke beperkingen.

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)