Illustratie

Gezonde levensverwachting geeft beeld van huidige sterftekansen en gezondheidstoestand

De gezonde levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) is de levensverwachting die mensen kunnen verwachten nog in goede gezondheid door te brengen. De gezonde levensverwachting combineert de huidige sterftekansen en de huidige gezondheidstoestand. De gezonde levensverwachting is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen zouden mogen verwachten in goede gezondheid door te brengen, onder de voorwaarde dat in de toekomst de huidige kansen op sterfte en ´ongezondheid´ op elke leeftijd constant blijven. Deze gezondheidsmaat combineert het aantal te verwachten levensjaren (ofwel de levensverwachting) en ‘de kwaliteit van leven’ in één getal. De gezonde levensverwachting wordt meestal op basis van vier gezondheidsmaten gedefinieerd. Voor ‘de kwaliteit van leven’ wordt gebruik gemaakt van vier gezondheidsindicatoren die elk de basis vormen van een specifiek soort gezonde levensverwachting:

  • Levensverwachting in goede ervaren gezondheid (LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid))
  • Levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen (LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen))
  • Levensverwachting zonder chronische ziekten (LZCZ Levensverwachting zonder chronische ziekten (Levensverwachting zonder chronische ziekten))
  • Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid))

Ongezonde levensverwachting: het ongezonde deel van de levensverwachting

De ongezonde levensverwachting is de levensverwachting die mensen kunnen verwachten in ongezondheid door te brengen. Ook de levensverwachting combineert het aantal te verwachten levensjaren en de kwaliteit van leven in één getal en heeft ook vier varianten. Deze vier varianten zijn vergelijkbaar met de vier varianten van de gezonde levensverwachting, maar het gaat dan niet om het gezonde maar om het ongezonde deel. Het ongezonde deel is dan gedefinieerd als de totale levensverwachting minus de gezonde levensverwachting.

  • Levensverwachting in minder goede ervaren gezondheid (LMEG)
  • Levensverwachting met matige en ernstige lichamelijke beperkingen (LMB)
  • Levensverwachting met chronische ziekten (LMCZ)
  • Levensverwachting in minder goede geestelijke gezondheid (LMGG)