Totaal

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting bij geboorte naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

 • LV: Levensverwachting
 • LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid): Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
 • LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen):  Levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen
 • LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid): Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • (Gezonde) Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.). Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Mannen

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting bij geboorte voor mannen naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

 • LV: Levensverwachting
 • LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid): Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
 • LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen): Levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen
 • LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid): Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • (Gezonde) Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Vrouwen

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting bij geboorte voor vrouwen naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

 • LV: Levensverwachting
 • LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid): Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
 • LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen):  Levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen
 • LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid): Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • (Gezonde) Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.). Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Grote opleidingsverschillen in levensverwachting in goed ervaren gezondheid

De verschillen in 'levensverwachting in als goed ervaren gezondheid' (LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid)) en levensverwachting (LV) bij geboorte varieert sterk tussen opleidingsniveaus. Voor de periode 2019-2022 is het verschil tussen hoog- en laagopgeleide mannen in levensverwachting in als goed ervaren gezondheid 13,3 jaar. Hoogopgeleide mannen leven ook gemiddeld 6 jaar langer dan laagopgeleide mannen. Voor vrouwen is hetzelfde patroon te zien: hoogopgeleide vrouwen leven 14,8 jaar langer in als goed ervaren gezondheid en ze leven 4,8 jaar langer dan laagopgeleide vrouwen. De opleidingsverschillen in de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid zijn groter dan de opleidingsverschillen in de totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.).

Ook grote opleidingsverschillen in levensverwachting zonder beperkingen

Voor de 'levensverwachting zonder beperkingen' (LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen)) en voor de 'levensverwachting in goede geestelijke gezondheid' (LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid)) zien we ook grote verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden, maar deze zijn iets kleiner dan bij de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid. Voor de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is het verschil tussen laag- en hoogopgeleiden voor mannen 11,6 jaar en voor vrouwen 12,8 jaar. Voor de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het opleidingsverschil 9,1 jaar (mannen) en 7,4 jaar (vrouwen).

Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de gezonde levensverwachting

De verschillen in gezonde levensverwachting bestaan niet alleen tussen de hoogste en de laagste opleidingsgroep. Er is een gradueel verband te zien. Naarmate het onderwijsniveau hoger is, is de gezonde levensverwachting hoger. Hoogopgeleiden leven gemiddeld langer en ze leven langer in een betere gezondheidstoestand en korter in een slechtere gezondheidstoestand.


Totaal

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting op 65-jarige leeftijd naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

 • LV: Levensverwachting
 • LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid): Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
 • LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen): Levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen
 • LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid): Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • (Gezonde) Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Mannen

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor mannen naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

 • LV: Levensverwachting
 • LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid): Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
 • LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen): Levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen
 • LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid): Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • (Gezonde) Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Vrouwen

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor vrouwen naar opleiding 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine

 • LV: Levensverwachting
 • LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid): Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
 • LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen): Levensverwachting zonder matige en ernstige lichamelijke beperkingen
 • LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid): Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • (Gezonde) Levensverwachting wordt berekend over een periode van vier jaar. In 2020 en 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.)Het is momenteel niet bekend in welke mate de pandemie invloed heeft gehad op deze uitkomsten naar onderwijsniveau.

Ook op hogere leeftijd opleidingsverschillen in gezonde levensverwachting

Ook op de leeftijd van 65 jaar zien we opleidingsverschillen in (gezonde) levensverwachting. Een laagopgeleide 65-jarige man leeft 3 jaar korter dan een hoogopgeleide man van 65 jaar (bij vrouwen is dit verschil 2,5 jaar) en het verschil in gezonde levensverwachting is vaak nog groter. Voor de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is het verschil 4,6 jaar voor mannen en 3,8 voor vrouwen. Voor de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is het verschil voor mannen 4,6 jaar en 4,4 jaar voor vrouwen. Voor de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid is het verschil 3,3 jaar voor mannen en 2,7 voor vrouwen.


 • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • M.H.D. Plasmans (RIVM)
 • J.W. Bruggink (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))