Vrouwen lagere gezonde levensverwachting dan mannen

In 2022 was de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) bij geboorte voor vrouwen 3,0  jaar hoger dan voor mannen (83,1 versus 80,1), maar vrouwen hebben een lagere gezonde levensverwachting dan mannen. Vrouwen leven 0,9 jaar korter in als goed ervaren gezondheid, 2,1 jaar korter zonder matige of ernstige beperkingen, 5,2 jaar korter zonder chronische ziekten en 0,8 jaar korter in goede geestelijke gezondheid. De jaren die vrouwen langer leven dan mannen, leven ze dus niet in goede gezondheid. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst voor de levensverwachting zonder chronische ziekten, respectievelijk 46,4 jaar versus 41,2 jaar. Vrouwen brengen dus meer jaren met chronische ziekten door dan mannen.

Wisselend beeld gezonde levensverwachting 65-jarigen

De gezonde levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2022 laat een wisselend beeld zien. De levensverwachting zonder beperkingen (LZB Levensverwachting zonder beperkingen (Levensverwachting zonder beperkingen)) is voor mannen een 1,5 jaar hoger dan voor vrouwen. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (LGEG Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid)) en in goede geestelijke gezondheid (LGGG Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid (Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid))  is voor vrouwen iets hoger.
 

Tabel: Levensverwachting en gezonde levensverwachting 2022, bij geboorte en op 65-jarige leeftijd (in jaren).
  Bij geboorte Op 65-jarige leeftijd
  Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
Levensverwachting (LV) 80,1 83,1 81,6 19,0 21,2 20,1
Type gezonde levensverwachting  
LV in als goed ervaren gezondheid (LGEG) 63,2 62,3 62,8 11,6 12,5 12,0
LV zonder matige of ernstige beperkingen (LZB) 72,7 70,6 71,5 14,8 13,3 13,9
LV zonder chronische ziekten (LZCZ Levensverwachting zonder chronische ziekten (Levensverwachting zonder chronische ziekten)) 46,4 41,2 43,8 3,7 4,3 4,0
LV in goede geestelijke gezondheid (LGGG) 72,4 71,6 72,0 17,6 18,6 18,1

Bron: CBS-StatLine: Gezonde levensverwachting


Trend gezonde levensverwachting mannen

Sla de grafiek (Gezonde) levensverwachting mannen 1981-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine: Gezonde levensverwachting

In 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) (ongeveer een half jaar korter). Wat het effect van corona op de gezonde levensverwachting is, is (nog) niet helemaal duidelijk.  Zie CBS, corona en dataverzameling, 2022.

Trend gezonde levensverwachting vrouwen

Sla de grafiek (Gezonde) levensverwachting vrouwen 1981-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS StatLine: Gezonde levensverwachting

In 2021 heeft de coronapandemie geleid tot een kortere totale levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) (ongeveer een half jaar korter). Wat het effect van corona op de gezonde levensverwachting is, is (nog) niet helemaal duidelijk.  Zie CBS, corona en dataverzameling, 2022.

Gezonde en ongezonde levensverwachting stijgen voor mannen allebei

De levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) in als goed ervaren gezondheid (bij geboorte) is voor mannen gestegen van 59,9 in 1981 naar 63,2 jaar in 2022, een stijging van 3,3 jaar. In dezelfde periode steeg de totale levensverwachting van mannen met 7,4 jaar. De levensverwachting in als minder goed ervaren gezondheid is daarmee ook gestegen. Enerzijds hebben mannen dus meer jaren in goede gezondheid erbij gekregen, anderzijds kregen zij ook meer jaren in minder goede gezondheid erbij. De boodschap is dus tweeledig: mannen leven steeds langer, maar met zowel meer gezonde als ongezonde jaren (gebaseerd op ervaren gezondheid).

Gezonde levensverwachting mannen stijgt meer dan van vrouwen

De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid bij geboorte is voor vrouwen ongeveer gelijk gebleven (62,4 in 1981 en 62,3 jaar in 2022). Voor vrouwen blijft de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid dus achter vergeleken met die van mannen. Sinds 1999 is de gezonde levensverwachting voor vrouwen lager dan voor mannen. De totale levensverwachting voor vrouwen is in dezelfde periode gestegen van 79,3 tot 83,1 jaar. Ook hier is de stijging kleiner dan voor mannen (3,8 jaar voor vrouwen versus 7,4 jaar voor mannen).


  • M.J.J.C. Poos (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)