GGD

Gemeenten

Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond levensverwachting in goed ervaren gezondheid het laagst

In de regio's Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) in als goed ervaren gezondheid het laagst (63 en 64,6 jaar). De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid in Nederland in 2020 is 66,9 jaar. De waarde tussen de regio's varieert tussen 63 en 69,4 jaar. Het landelijk cijfer over 2020 kan afwijken van het landelijk cijfer bij het onderdeel Leeftijd en geslacht dat gebaseerd is op een andere bron (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-gezondheidsenquête).

Grote verschillen tussen gemeenten voor levensverwachting in goed ervaren gezondheid

De spreiding tussen gemeenten is groot (59,8 - 74,4 jaar). Opvallend zijn de clusters van gemeenten in Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen met een lagere levensverwachting in als goed ervaren gezondheid. Ook in een aantal grote steden (Rotterdam en Den Haag) is de levensverwachting laag. Gemeenten met een hoge levensverwachting in als goed ervaren gezondheid zijn verspreid over Nederland. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Gezonde levensverwachting

De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid (hier bij geboorte) is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen zouden mogen verwachten in goede ervaren gezondheid door te brengen. Om de gezonde levensverwachting te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in een aantal gezonde en een aantal ongezonde jaren.


GGD

Gemeenten

Regio Zuid-Limburg levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen het laagst

In de regio Zuid-Limburg is de levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) zonder lichamelijke beperkingen het laagst (68,3 jaar). De gemiddelde levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen in Nederland in 2020 is 71,4 jaar. De waarde tussen de regio's varieert tussen 68,3 en 74,1 jaar.  Het landelijk cijfer over 2020 kan afwijken van het landelijk cijfer bij het onderdeel Leeftijd en geslacht dat gebaseerd is op een andere bron (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-gezondheidsenquête).

Grote verschillen tussen gemeenten voor levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen

De spreiding tussen gemeenten is groot (63,6 - 78,6 jaar). Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken. 

Gezonde levensverwachting

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen (hier bij geboorte) is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen zouden mogen verwachten zonder lichamelijke beperkingen door te brengen. Om de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen te berekenen, wordt de totale levensverwachting gesplitst in jaren met lichamelijke beperkingen en jaren zonder lichamelijke beperkingen.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))