Gezonde levensverwachting bij geboorte 2020

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2022 (Healthy life years; code  hlth_hlye). Zie Bronverantwoording en Methoden

  • Volgorde gebaseerd op totaal (gemiddelde van mannen en vrouwen samen)

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar 2020

Sla de grafiek Gezonde levensverwachting bij 65 jaar 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2022 (Healthy life years; code  hlth_hlye). Zie Bronverantwoording en Methoden

  • Volgorde gebaseerd op totaal (gemiddelde van mannen en vrouwen samen)

Gezonde levensverwachting vrouwen ver onder EU-gemiddelde

De 'gezonde levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) bij geboorte' (berekend als HLY Healthy Life Years (Healthy Life Years), Healthy Life Years) van Nederlandse vrouwen ligt 4,9 jaar onder het gemiddelde van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). De gezonde levensverwachting van Nederlandse mannen ligt 1,1 jaar onder het EU-gemiddelde. Opvallend is dat Nederland één van de weinige landen is waar de gezonde levensverwachting van vrouwen lager is dan die van mannen. 

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar rond EU-gemiddelde

De gezonde levensverwachting (Healty Life Years) op 65-jarige leeftijd is voor Nederlandse mannen iets hoger dan het EU-gemiddelde en voor Nederlandse vrouwen iets lager dan het EU-gemiddelde. Net als bij levensverwachting bij geboorte is ook op 65-jarige leeftijd de levensverwachting voor vrouwen hoger dan voor mannen, terwijl de gezonde levensverwachting bij 65 jaar ongeveer gelijk is voor mannen en vrouwen.

Andere methode veroorzaakt verschillen voor Nederland met CBS-cijfers

De gezonde levensverwachting (Healthy Life Years) wordt bepaald met een vraag over functioneren uit de Europese Survey on Income en Living Conditions (EU-SILC). De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zoals het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) die berekent, wordt bepaald met een iets andere vraag over functioneren uit de Nederlandse  gezondheidsenquête van het CBS. Daardoor verschillen de hier gepresenteerde Nederlandse cijfers voor de gezonde levensverwachting met die van het CBS (zie ook: Methoden).


Trend gezonde levensverwachting Nederlandse mannen parallel aan EU-gemiddelde

De trend in gezonde levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) van Nederlandse mannen loopt ongeveer parallel aan die van het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde. De EU had zich als doel gesteld dat het gemiddeld aantal Healthy Life Years in de EU tussen 2010 en 2020 met twee jaar zou stijgen (Lagiewka 2012Lagiewka, K, European innovation partnership on active and healthy ageing: triggers of setting the headline target of 2 additional healthy life years at birth at EU average by 2020. (2012)); Eurostat: Healthy life years statistics, 2018). Gemiddeld in de EU is dit doel behaald, maar in Nederland niet.

Trend gezonde levensverwachting van Nederlandse vrouwen relatief ongunstig

De gezonde levensverwachting van Nederlandse vrouwen ligt onder het EU-gemiddelde en de afstand tot het gemiddelde is in 2020 groter dan in 2010. Een vergelijkbaar patroon is te zien bij Deense vrouwen. De EU had zich als doel gesteld dat het gemiddeld aantal Healthy Life Years in de EU tussen 2010 en 2020 met twee jaar zou stijgen (); Eurostat: Healthy life years statistics, 2018). Gemiddeld in de EU is dit doel behaald, maar in Nederland niet.