Hoogste sterfte aan longontsteking in Twente

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek is voor de regio Twente de hoogste sterfte aan longontsteking gemeld. Gevolgd door de regio's Zuid-Limburg en West-Brabant. Het laagste sterftecijfer aan longontsteking is geregistreerd in de regio Flevoland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 bijna 13.345 personen aan longontsteking overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.336 sterfgevallen en komt overeen met 1,9 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Longontsteking behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen. Longontsteking is een ontsteking van de onderste luchtwegen. 


  • H. Giesbers
  • C.M. Deuning