Zorguitgaven longontsteking naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven longontsteking naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: A48.1, J12-J18, J69.0

Zorguitgaven voor longontsteking 584 miljoen euro

De zorguitgaven van longontsteking in 2019 zijn geraamd op 584,1 miljoen euro. Van deze zorguitgaven wordt 61,3% (358 miljoen euro) besteed aan ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg, 17% aan ouderenzorg (98,9 miljoen euro) en 6,5% aan eerstelijnszorg (38 miljoen euro). Van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in Nederland gaat 0,60% naar zorguitgaven voor longontsteking. Van de totale zorguitgaven aan ziekten aan de ademhalingswegen gaat 17,7% naar de zorg voor longontsteking. 


Zorguitgaven longontsteking naar leeftijd en geslacht 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven longontsteking naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code: A48.1, J12-J18, J69.0

Zorguitgaven vooral voor pasgeborenen

Ruim eenderde (37%) van de zorguitgaven voor longontsteking worden gemaakt voor pasgeborenen (tot 1 jaar). Er wordt iets meer uitgegeven aan de zorg voor longontsteking voor mannen (54%) ten opzichte van vrouwen (46%). De totale zorguitgaven voor longontsteking bedroegen 584,1 miljoen euro in 2019. 


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)