Infecties aan de onderste luchtwegen: Sterfte aan longontsteking internationaal

Sla de grafiek Sterfte aan longontsteking 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totaal (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: J12-J18

Sterfte longontsteking in Nederland lager dan EU-gemiddelde

De sterfte door longontsteking is in Nederland lager dan het gemiddelde van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Over het algemeen is de sterfte door longontsteking hoger in landen in het noorden van Europa, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In 2020 was de sterfte echter het hoogst in Slowakije, Roemenië en Polen, en het laagst in Finland en Griekenland. Een longontsteking wordt meestal veroorzaakt door een pneumokokkenbacterie (RIVM: longontsteking, 2020). Antibioticaresistentie is één van de grootste bedreigingen voor de behandeling van onderste luchtweginfecties (waaronder longontsteking). Resistentie tegen penicilline en andere antibiotica Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief.  (Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Er zijn verschillende groepen antibiotica die onderling verschillen in chemische structuur. Daardoor zijn niet alle antibiotica tegen dezelfde bacteriën effectief. ) verschilt binnen Europa. In Nederland is de resistentie relatief laag, vooral door het relatief lage gebruik van antibiotica (zie Internationale vergelijking antibioticaresistentie).

Meer informatie


Internationale vergelijking longontsteking door legionella

Sla de grafiek Gerapporteerde gevallen van longontsteking door legionella 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: ECDC 2021ECDC, Legionnaires’ disease. In: ECDC. Annual Epidemiological Report for 2019, Stockholm (2021)

 • Aantal gerapporteerde gevallen van legionella per 100.000
 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking
 • EEA Europese Economische Ruimte (European Economic Area) (Europese Economische Ruimte (European Economic Area)) = European Economic Area

Kanttekening bij Europese incidentiecijfers over legionella

De incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) van longontsteking door de legionellabacterie (ook wel veteranenziekte genoemd) varieert sterk tussen landen. Mogelijk is dit het gevolg van onderrapportage en gebrekkige diagnose in sommige delen van Europa. De cijfers moeten daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 2014European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Legionnaires’ disease in Europe, Stockholm (2014)). Tussen 2015 en 2019 is het aantal gemelde gevallen in de EU Europese unie (Europese unie) bijna verdubbeld. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

 • veranderingen in nationaal testbeleid en surveillance-systemen
 • vergrijzing
 • veranderingen in reispatronen
 • veranderingen in klimaat en weer. Deze kunnen zowel een invloed hebben op de legionellabacterie zelf als op de blootstelling aan hele kleine waterdruppeltjes in de lucht die de bacterie kunnen bevatten.

Het European Legionnaires’ Disease Surveillance Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage. (Een systeem dat (actueel) inzicht geeft in de ontwikkeling van het vóórkomen van zowel infectieziekten als ziekteverwekkers. Dit houdt in de systematische verzameling, analyse en interpretatie van gegevens en vervolgens de rapportage.) Network (ELDSNet) voert de monitoring van legionella-infecties in Europa uit. Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) coördineert dit.

Meer informatie

 • P.S. Brandsema (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • E.A. van der Wilk (RIVM)
 • M. Harbers, red. (RIVM)