In het kort

  • In 2021 waren er naar schatting 132.700 nieuwe gevallen van longontsteking en 150.300 van acute bronch(iol)itis

  • Afname in nieuwe diagnoses longontsteking en acute bronchi(oli)tis in 2021

  • Bij laagopgeleiden, ouderen en jongeren  komen infecties van de onderste luchtwegen relatief meer voor

  • In 2022 overleden ongeveer 3.700 personen aan onderste luchtweginfecties, vooral ouderen

  • Aantal meldingen van in Nederland opgelopen longontsteking door legionella sinds 2013 toegenomen

  • De zorguitgaven van longontsteking bedroegen 584 miljoen euro in 2019

  • Beduidend minder ziekenhuisopnamen voor infecties van de onderste luchtwegen in 2020