Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over onderste luchtweginfecties

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Osiris Aantal meldingen van legionellapneumonie Nederlandse bevolking Legionella (RIVM.nl)

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking 

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor longontsteking

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten

Eurostat

Aantal sterfgevallen door longontsteking

Europese bevolking

Eurostat

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) Aantal nieuwe gevallen van legionellapneumonie Europese bevolking ECDC
Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ ()) Klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), aantal verpleegdagen, en gemiddelde opnameduur met influenza als hoofdontslagdiagnose Nederlandse bevolking LBZ

Huisartsenregistratie van infecties van de onderste luchtwegen

Voor bepaling van het aantal nieuwe gevallen van infecties van de onderste luchtwegen (huidige situatie) zijn gegevens gebruikt van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn. De gebruikte ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-codes zijn R78 (acute bronchitis/bronchiolitis) en R81 (longontsteking).

Kenmerken van infecties van de onderste luchtwegen in de huisartspraktijk

Typering van de ziekte in de huisartsenpraktijk: kortdurende luchtweginfecties. Het ziektebeeld van longontsteking kan variëren van symptoomloos of mild tot ernstig met aanzienlijke kans op overlijden. Het onderscheid met acute bronchitis of acute bronchiolitis is vaak moeilijk te maken. Milde vormen van longontsteking en acute bronchitis zijn soms ook moeilijk te onderscheiden van bijvoorbeeld verkoudheid of influenza. Bronchitis en bronchiolitis worden niet afzonderlijk geregistreerd. De zorg voor infecties van de onderste luchtwegen is meestal beperkt tot zorg door de huisarts.

Meer informatie over het schatten van de morbiditeit op basis van gegevens uit huisartsenregistraties is te vinden in Gebruik van huisartsenregistraties voor schattingen morbiditeit.


Onderste luchtweginfecties: CBS Doodsoorzakenstatistiek

De sterftecijfers zijn afkomstig van de CBS Doodsoorzakenstatistiek. Het betreft sterfgevallen waarbij onderste luchtweginfecties als primaire doodsoorzaak werd geregistreerd. Gebruikte ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes zijn J12-J18, J20-J22.

Onderverdeling van infecties van de onderste luchtwegen volgens de ICD-10

Indeling infecties van de onderste luchtwegen

ICD International Classification of Diseases (International Classification of Diseases)-10 codes

Longontsteking (pneumonie)

J12-J18

Virus Infectieus organisme; veel kleiner dan de kleinste bekende bacteriën. (Infectieus organisme; veel kleiner dan de kleinste bekende bacteriën.) pneumonie (excl. pneumonie bij influenza)

J12

Pneumonie door Streptococcus pneumoniae (pneumokokken pneumonie)

J13

Pneumonie door Haemophilus influenza

J14

Bacteriële pneumonie, niet elders geclassificeerd

J15

Pneumonie door overige infectieuze organismen, niet elders geclassificeerd

J16

Pneumonie bij elders geclassificeerde ziekten (zoals andere bacteriële en virale ziekten)

J17

Pneumonie, organisme niet gespecificeerd

J18

Pneumonitis door voedsel en braaksel

J69.0

Pneumonie door Legionella-bacterie

A48.1

Acute bronchitis

J20

Acute bronchiolitis

J21

Niet gespecificeerde acute infectie van onderste luchtwegen

J22


Automatisch coderen bij CBS-doodsoorzakenstatistiek

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. Dit is een verschil met voorgaande jaren waarin doodsoorzakenformulieren handmatig werden verwerkt. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee. Het veroorzaakt echter ook verschuivingen in doodsoorzaken. Daardoor zijn de sterftecijfers vanaf het jaar 2013 niet altijd goed vergelijkbaar met sterftecijfers uit eerdere jaren. Voor meer informatie over het automatisch coderen verwijzen wij naar vier artikelen van het CBS: