In het kort

  • In 2015 werd 12,5 miljard euro uitgegeven aan preventie

  • Met bijna 9,5 miljard (76,0%) ging het grootste deel van de uitgaven naar gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. (Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.)

  • In het kader van gezondheidsbescherming werd het meeste uitgegeven aan riolering, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, afvalverwerking en verkeersveiligheid 

  • 2,3 miljard (18,8%) ging naar ziektepreventie Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig. (Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig.) en 647 miljoen (5,2%) naar gezondheidsbevordering

  • De totale uitgaven aan preventie zijn tussen 2003 en 2015 gedaald

  • Overheid betaalt 59% van uitgaven aan preventie