Bronnen en methoden kosten van preventie

Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de kosten van preventie is breed naar preventieve maatregelen gezocht, zowel binnen als buiten de zorg. Dat betekent dat zowel preventieve activiteiten van consumenten als preventieve activiteiten van het bedrijfsleven en de (semi-) overheid zijn meegenomen. In sommige gevallen is preventie een onderdeel van de behandeling, zoals het voorkómen van complicaties bij chronische aandoeningen. Deze zorggerelateerde preventie is niet meegenomen in dit onderzoek, omdat deze in de praktijk en in zorgregistraties nauwelijks te onderscheiden is van curatieve zorg (Van Gils et al. 2020 Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020)).

Voor het in kaart brengen van de uitgaven aan preventie in 2015 is gebruik gemaakt van veel verschillende bronnen (zie Kosten van preventie in 2015 (*XLSX; 45KB)). Voor de kosten die onder de zorguitgaven vallen is gebruik gemaakt van de Zorgrekeningen van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (CBS 2018 CBS, Zorguitgaven; kerncijfers 1998-2016. Laatst gewijzigd 31 mei 2018. Geraadpleegd 7 mei 2019 (2018)) . De uitgaven die buiten de zorg worden gemaakt, moeten via andere bronnen in kaart worden gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel uitgaven voor gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. (Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.) omdat deze grotendeels buiten de zorg worden gemaakt (Van Gils et al. 2020 Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020)).

Daarom zijn verschillende rapporten, jaarverslagen en jaarrekeningen van overheden en andere organisaties gebruikt om deze uitgaven vast te stellen. Ook is voor aanvullende gegevens gesproken met medewerkers van verschillende organisaties. Om een beeld te schetsen van de uitgaven voor heel Nederland zijn soms ook gegevens van individuele instanties geëxtrapoleerd naar landelijk niveau. Tot slot zijn de voorlopige gegevens in een expertmeeting aan verschillende deskundigen op het gebied van preventie voorgelegd om na te gaan waar nog informatie werd gemist zodat deze kon worden aangevuld (Van Gils et al. 2020 Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020))). 

Meer informatie