Uitgaven naar financieringsbron

Sla de grafiek Uitgaven aan preventie naar financieringsbron in 2015 over en ga naar de datatabel

Bron: Van Gils et al. 2020 Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020)

Overheid betaalt 59% van uitgaven aan preventie

Verreweg de meeste uitgaven aan preventie (59%) worden betaald door de overheid. Dit komt vooral door de overheidsuitgaven aan gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. (Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.). Ongeveer twee derde van de uitgaven aan gezondheidsbescherming komt voor rekening van de overheid en daarvan gaat 70% naar afvalverwerking en riolering. De uitgaven door burgers in het kader van gezondheidsbescherming hebben betrekking op de waterkwaliteit, luchtkwaliteit (katalysatoren, koolstoffilters in auto's) en de verkeersveiligheid (onder andere helmgebruik, kinderzitjes). Voor bedrijven hebben de uitgaven aan gezondheidsbescherming betrekking op de luchtkwaliteit, milieuveiligheid, geluidshinder. Zorgverzekeraars nemen iets meer dan de helft van de uitgaven aan ziektepreventie Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig. (Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig.) voor hun rekening. De uitgaven aan ziektepreventie door burgers betreffen hoofdzakelijk gebitsverzorging en vitamines en mineralensupplementen. 

Meer informatie

  • P.F. van Gils (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.W.M. Suijkerbuijk (RIVM)
  • M. Harbers, red. (RIVM)