Uitgaven aan preventie 12,5 miljard euro in 2015

In 2015 werd aan preventie 12,5 miljard euro uitgegeven. Dit komt overeen met 1,8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van dat jaar. Het grootste deel van de uitgaven, bijna 9,5 miljard (76,0%), ging naar gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. (Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.). Verder kwam 2,3 miljard (18,8%) ten goede aan ziektepreventie Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig. (Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig.) en 647 miljoen (5,2%) aan gezondheidsbevordering (Van Gils et al. 2020Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020)).

Gezondheidsbescherming is gericht op het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. Voorbeelden zijn kwaliteitsbewaking van drink- en zwemwater, afvalverwijdering en verkeersveiligheid. Bij ziektepreventie staat het voorkómen of het tijdig signaleren van een ziekte centraal. Veelgebruikte maatregelen zijn screening, vaccinaties en preventieve medicatie. Gezondheidsbevordering richt zich vooral op het bevorderen en in stand houden van een gezonde leefstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving.

Meer informatie


Trend in uitgaven aan preventie

Sla de grafiek Trend in uitgaven naar type preventie 2003-2015 over en ga naar de datatabel

Bron: Van Gils et al. 2020Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020)

  • Uitgaven voor 2003 en 2007 zijn geïndexeerd naar 2015

Daling uitgaven aan preventie tussen 2003 en 2015

De totale uitgaven aan preventie zijn tussen 2003 en 2015 gedaald. Dit komt door een daling in de uitgaven aan ziektepreventie Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig. (Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig.) en gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. (Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.).

De daling in de uitgaven aan ziektepreventie tussen 2015 en 2007 komt vooral door de vermindering van de uitgaven aan cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en de preventie rondom zwangerschap. Er zijn weliswaar meer cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers gebruikt, maar de prijs hiervan is sterk gedaald. Binnen ziektepreventie zijn de uitgaven aan infectieziekten en kankerscreening wel gestegen. Dit laatste komt door de landelijke invoering van dikke darmkanker screening.

De uitgaven aan gezondheidsbescherming zijn in 2015 lager dan in 2007 door een daling in de uitgaven aan verkeersveiligheid (van bijna 2 miljard naar 1,2 miljard) en omdat in de cijfers over 2007 de uitgaven voor de controle op zwemwater te hoog waren ingeschat.

De uitgaven aan gezondheidsbevordering zijn in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2007 en 2003. Dit komt vooral doordat de uitgaven aan algemene gezondheid (onder andere GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst), Nationaal Programma Preventie (NPP)) en aan de preventie van lichamelijke inactiviteit, gokverslaving, alcoholmisbruik, ongezonde voedselconsumptie en overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2) en privé- en sportongevallen zijn gestegen. 

Meer informatie

  • P.F. van Gils (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.W.M. Suijkerbuijk (RIVM)
  • M. Harbers, red. (RIVM)