Uitgaven aan ziektepreventie

Sla de grafiek Uitgaven aan ziektepreventie in 2015 over en ga naar de datatabel

Bron: Van Gils et al. 2020 Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020)

Uitgaven ziektepreventie hoogst voor gebitsverzorging en controle

In 2015 werd in totaal 2,3 miljard euro uitgegeven aan ziektepreventie Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig. (Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig.). Hiervan werd het meeste uitgegeven aan gebitsverzorging en gebitscontroles, infectieziekten, hoge bloeddruk (hypertensie hoge bloeddruk (hoge bloeddruk)) en hoog cholesterol. Bij ziektepreventie staat het voorkómen of het tijdig signaleren van een ziekte centraal. Veelgebruikte maatregelen zijn:

  • vaccinaties tegen infectieziekten en baarmoederhalskanker; 
  • gerichte medicatie zoals cholesterol- en bloeddrukverlagers;
  • screening, zoals in het kader van de bevolkingsonderzoeken tijdens en kort na de zwangerschap en de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals-, borst- en darmkanker.

Dit is terug te zien in de uitgaven voor ziektepreventie. Daarbij nemen de verzekeraars de grootste uitgaven aan ziektepreventie voor hun rekening door te betalen voor de medicatie tegen hoge bloeddruk en cholesterol en het merendeel van de uitgaven voor gebitsverzorging/gebitscontrole. Het resterende deel van de uitgaven voor gebitsverzorging/gebitscontrole wordt betaald door burgers. Burgers betalen ook het merendeel van de kosten voor vitamines. De overheid betaalt voor bevolkingsonderzoeken en de jeugdgezondheidszorg en het grootste deel van de kosten voor infectiepreventie. Uitgaven naar financieringsbron staan niet in de figuur en zijn beschikbaar via Kosten van preventie in 2015 (*XLSX; 45KB)

Meer informatie

  • P.F. van Gils (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.W.M. Suijkerbuijk (RIVM)
  • M. Harbers, red. (RIVM)