Uitgaven aan gezondheidsbevordering

Sla de grafiek Uitgaven aan gezondheidsbevordering in 2015 over en ga naar de datatabel

Bron: Van Gils et al. 2020 Van Gils, P. F., Suijkerbuijk, A. W. M., Polder, J. J., De Wit, G. A., Koopmanschap, M., Nederlandse preventie-uitgaven onder de loep (2020)

Uitgaven gezondheidsbevordering vaak voor arbeidsomstandigheden

In 2015 werd in totaal 647 miljoen euro uitgegeven aan gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering richt zich vooral op het bevorderen en in stand houden van een gezonde leefstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving. De grootste uitgaven voor gezondheidsbevordering hebben betrekking op:

  • Arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid: hierbij gaat het vooral om preventie door arbodiensten van bedrijven en om preventieve activiteiten door middel van collectiviteitsafspraken via zorgverzekeraars.
  • Algemene gezondheid (GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst), Nationaal Programma Preventie (NPP), voorlichting): hierbij gaat het hoofdzakelijk om preventieve activiteiten door GGD'en en de uitgaven komen dan ook voornamelijk voor rekening van de overheid.
  • Lichamelijke inactiviteit en sport: deze uitgaven komen voor rekening van de overheid.
  • Psychische aandoeningen: richt zich op preventieve ouderenzorg en dementie en preventie door ziekenhuizen en specialistische zorg. Deze uitgaven komen vooral voor rekening van zorgverzekeraars.
  • Voeding en overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2): hierbij gaat het om preventie in diëtistenpraktijken. Deze uitgaven komen vooral voor rekening van zorgverzekeraars.

Uitgaven naar financieringsbron staan niet in de figuur en zijn beschikbaar via Kosten van preventie in 2015 (*XLSX; 45KB).

Meer informatie

  • P.F. van Gils (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.W.M. Suijkerbuijk (RIVM)
  • M. Harbers, red. (RIVM)