Uitgaven aan gezondheidsbescherming grotendeels buiten de zorg

In 2015 werd in totaal bijna 9,5 miljard euro uitgegeven aan gezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren. (Gezondheidsbescherming beschermt de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren.). Gezondheidsbescherming is gericht op het beschermen van de bevolking tegen gezondheidsbedreigende factoren, zoals de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en ziektekiemen in de woon- en leefomgeving. Daarbij wordt verreweg het meeste uitgegeven aan riolering, waterkwaliteit, luchtkwaliteit, afvalverwerking en verkeersveiligheid (zie figuur). De uitgaven aan gezondheidsbescherming worden dus grotendeels buiten de zorg gemaakt. Het gaat echter wel om maatregelen of activiteiten met als belangrijkste doel het verbeteren dan wel in stand houden van de gezondheid. De overheid betaalt voor de riolering en de afvalverwerking en het merendeel van de uitgaven aan verkeersveiligheid. De burger betaalt voor de waterkwaliteit en het bedrijfsleven betaalt het merendeel van de uitgaven voor luchtkwaliteit. Uitgaven naar financieringsbron staan niet in de figuur en zijn beschikbaar via Kosten van preventie in 2015 (*XLSX; 45KB)

Meer informatie

  • P.F. van Gils (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • A.W.M. Suijkerbuijk (RIVM)
  • M. Harbers, red. (RIVM)