Preventie nek- en rugklachten vooral gericht op werknemers

Preventie van nek- en rugklachten vindt vooral plaats in de setting werk en is gericht op werknemers. Het aanbod preventieve interventies op de werkplek bestaat uit drie type interventies: Persoonlijke interventies, ergonomische interventies en organisatorische interventies.

Preventie buiten de werkplek gericht op voorkomen chroniciteit en verergering

Preventie van nek- en rugklachten buiten de werkplek heeft vooral betrekking op preventie van chroniciteit en progressie van de klachten (tertiaire preventie). Veel patiënten met nek- of rugklachten komen terecht bij een eerstelijnszorgverlener, zoals een huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, manueel therapeut of sportarts.

Veel verschillende beroepsgroepen betrokken bij rugproblematiek

Naast medische en paramedische disciplines zijn veel andere beroepsgroepen actief bij ‘rugproblemen’ betrokken. Bijvoorbeeld bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundigen als het gaat om arbeidsreïntegratie of het voorkomen van blijvend disfunctioneren. Dit heeft mede te maken met de hoge maatschappelijke kosten van rugklachten, veroorzaakt door werkverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Nederland kent geen landelijke voorlichtingscampagne

Nederland kent geen landelijke voorlichtingscampagne gericht op het voorkomen van (chronische) nek- en rugklachten. In sommige landen, zoals Australië, Schotland en Noorwegen, bestaan voorlichtingscampagnes voor het brede publiek.  

Tabel: Interventies gericht op werknemers

Type interventies

Omschrijving

Persoonlijke interventies

Deze omvatten zowel fysieke benaderingen als psychologische benaderingen, waarbij psychosociale factoren van de werknemer worden aangepakt zoals gedrag, ervaren werkdruk of stress en de omgang met klachten.

Ergonomische interventies

Deze sluiten aan op de persoonlijke interventies en zijn gericht op arbeidsgerelateerde risicofactoren. Interventies betreffen bijvoorbeeld educatie over tiltechnieken, houdinginstructie en aanpassingen van de werkomgeving. 

Organisatorische interventies

Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de sociale steun van de leidinggevende.

 

  • B.W. Koes (Erasmus MC)
  • M.W. van Tulder (VU Vrije Universiteit Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam))