Meeste rugaandoeningen in Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Zuid-Limburg is het percentage mensen dat aangeeft een rugaandoening te hebben het hoogst (11,4%), gevolgd door Zaanstreek-Waterland, West-Brabant en Brabant-Zuidoost. Alleen de regio's Zuid-Limburg en West-Brabant scoren ook significant boven het landelijk gemiddelde. In de regio Gooi en Vechtstreek is het percentage het laagst, maar dit is niet significant. De GGD-regio's IJsselland (6,9%) en Utrecht (7,8%) zijn de enige regio's een percentage dat significant onder het landelijk gemiddelde ligt. Landelijk geeft 8,9% van de mensen aan een rugaandoening te hebben.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Meeste aandoeningen nek- of schouder in Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg is het percentage mensen met zelfgerapporteerde aandoeningen aan de nek- of schouder het hoogst (11,7%). Deze regio is ook de enige regio die significant boven het landelijk gemiddelde (8,9%) scoort. In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio IJsselland (5,9%) is percentage mensen (12 jaar en ouder) met aandoeningen aan de nek- of schouder significant het laagst.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning