Meeste rugaandoeningen in Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Zuid-Limburg is het percentage mensen dat aangeeft een rugaandoening te hebben significant het hoogst (10,9%). In de regio IJsselland (6,7%) is het percentage het laagst en ook significant onder het landelijk gemiddelde. Landelijk geeft 8,5% van de mensen aan een rugaandoening te hebben.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Meeste aandoeningen nek- of schouder in Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg is het percentage mensen met zelfgerapporteerde aandoeningen aan de nek- of schouder het hoogst (11,5%) in de periode 2020-2022. Deze regio is samen met de regio Limburg-Noord de enige regio dat significant hoger is dan het landelijk gemiddelde (8%). In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio Noord- en Oost-Gelderland (6,1%) is percentage mensen  met aandoeningen aan de nek- of schouder significant het laagst.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)