Bijna 20.000 ziekenhuisopnamen voor nek- en rugklachten

In 2020 waren er 19.630 klinische ziekenhuisopnamen voor nek- en rugklachten. Mannen en vrouwen worden even vaak opgenomen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 80.205 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 4,1 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor nek- en rugklachten 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 9.775 9.855 19.630
Aantal verpleegdagen 39.670 40.540 80.205
Gemiddelde opnameduur (dagen) 4,1 4,1 4,1
Aantal dagopnamen 6.935 10.345 17.275
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 75 90 165
Totaal aantal opnamen 16.785 20.285 37.070

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M45-M48, M49.1-M49.5, M49.8, M50-M51, M53-M54
 • Het aantal opnamen,  verpleegdagen en observaties is afgerond op vijftallen.
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine


Ziekenhuisopnamen voor nek- en rugklachten

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor nek- en rugklachten 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: M45-M48, M49.1-M49.5, M49.8, M50-M51, M53-M54
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal opnamen nek- en rugklachten neemt toe met leeftijd

In 2020 waren er 19.630 klinische ziekenhuisopnamen voor artrose in Nederland (mannen: 9.775 en vrouwen: 9.855). Dit aantal komt overeen met 11,0 opnamen per 10.000 personen (11,0 per 10.000 mannen en 11,0 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd.


 • A.M. Gommer (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)