Tabel: Bronnen bij de cijfers over nek- en rugklachten

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn

Jaarprevalentie, aantal nieuwe gevallen

Nederlandse bevolking

NZR

Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ)

Jaarprevalentie

Nederlandse bevolking

LIPZ opgegaan in NZR

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek

Aantal sterfgevallen

Nederlandse bevolking

CBS Doodsoorzakenstatistiek

Landelijke Medische Registratie (LBZ ())

Klinische opnamedagen, klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.), gemiddelde opnameduur met nek- en rugklachten als hoofdontslagdiagnose

Nederlandse bevolking

LBZ

Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 25 jaar

Gezondheidsenquête

Kosten van Ziektenstudie

Kosten van zorg voor nek- en rugklachten

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten