Oudere vrouwen ervaren meer angstsymptomen dan mannen

Angstsymptomen nemen toe met de leeftijd, vooral bij mannen. Een angstsymptomen-score van 8 punten en hoger wordt gezien als een angststoornis. De gemiddelde score voor mannen en vrouwen vanaf 55 tot 90 jaar blijft onder deze grens, zoals gebruikelijk bij een gemiddelde van een thuiswonende ouderenpopulatie. Vrouwen van 55 jaar en ouder scoren gemiddeld hoger op angstsymptomen dan mannen van dezelfde leeftijd (Sialino et al. 2020Sialino, L.D., van Oostrom , S.H., Wijnhoven , H.A.H., Picavet, H.S.J., Verschuren, W.M.M., Visser, M., Schaap , L.S., Sex differences in mental health among older adults: investigating time trends and possible risk groups with regard to age, educational level and ethnicity. (2020)). Dit betekent dat vrouwen mogelijk meer negatieve gezondheidsgevolgen ervaren omdat angstsymptomen geassocieerd zijn met een hoger risico op fysieke beperkingen en sterfte.

Man-vrouw verschil wordt kleiner op hogere leeftijd door inhaalslag mannen

Het verschil in angstsymptomen tussen mannen en vrouwen wordt kleiner vanaf 75 jaar en lijkt te verdwijnen op hogere leeftijd (rond 85 jaar). Dit komt door een grotere toename in angstsymptomen bij mannen van 75 jaar en ouder dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd.

Geen verschil tussen generaties of opleidingsniveaus

De verschillen tussen mannen en vrouwen in angstsymptomen zijn consistent voor verschillende generaties en opleidingsniveaus.

Oudere vrouwen ervaren meer depressieve symptomen en slechtere mentale gezondheid dan mannen

Vergelijkbare resultaten zijn gevonden voor depressieve symptomen (CES-D Center for Epidemiologic Studies depression scale (Center for Epidemiologic Studies depression scale)) en mentale gezondheid (MHI RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet. (RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet.)-5). Ook hier hebben vrouwen van 55 jaar en ouder gemiddeld meer depressieve symptomen en een lagere mentale gezondheid dan mannen van dezelfde leeftijd en wordt deze man-vrouw verschillen kleiner na 75 jaar.

Deze studie bevat gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASALongitudinal Aging Study Amsterdam). LASA Longitudinal Aging Study Amsterdam (Longitudinal Aging Study Amsterdam) is een nationaal representatieve ouderenpopulatie uit drie verschillende regio’s in Nederland (Amsterdam, Zwolle en Oss). LASA omvat gegevens van 3.107 deelnemers die voor het eerst hebben deelgenomen in 1992 en van 1.002 deelnemers die er in 2002 voor het eerst bijkwamen. De deelnemers waren 55 jaar en ouder tijdens hun eerste meting en werden hierna elke drie tot vier jaar opnieuw gemeten. Angstsymptomen zijn gemeten aan de hand van een gevalideerde vragenlijst HADS-A Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety subscale (Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety subscale) (Hospital Anxiety and Depression Scale). Multivariabel mixed model analyse voor herhaalde metingen is gebruikt om de gegevens de analyseren.

Meer informatie over LASA is te vinden op de LASA-website.

  • L.D. Sialino (Vrije Universiteit Amsterdam/RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • L.A. Schaap (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)