Minste ouderen in grote steden

Op 1 januari 2023 is 20,2% van de bevolking in Nederland 65 jaar of ouder (zo'n 3,6 miljoen mensen). Het percentage 65-plussers verschilt sterk per gemeente. Urk kent het laagste percentage ouderen met 10,1%, gevolgd door Utrecht met 10,7%. In Bergen (NH.) en Laren is ongeveer een derde van de bevolking 65 jaar of ouder, respectievelijk 33,4% en 31,6%. In het algemeen is het percentage ouderen het laagst in de grotere steden en omliggende gemeenten met veel nieuwbouwwijken. Dit komt doordat veel jongeren naar de stad verhuizen voor studie of werk, en later vaak naar de randgemeenten zodra ze kinderen krijgen. In perifere gebieden zoals Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeland is het aandeel ouderen hoog. Hier is duidelijk te zien dat jongeren die zijn weggetrokken vaak niet terugkeren.

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))