Minste ouderen in grote steden

In Nederland is in 2020 19,5% van de bevolking 65 jaar of ouder (zo'n 3,4 miljoen mensen). Het percentage 65-plussers verschilt sterk per gemeente. Urk kent het laagste percentage ouderen met 9,7%, gevolgd door Utrecht met 10,4%. In Bergen (NH.) en Laren is bijna een derde van de bevolking 65 jaar of ouder, respectievelijk 32,6% en 31,2%. In het algemeen is het percentage ouderen het laagst in de grotere steden en omliggende gemeenten met veel nieuwbouwwijken. Dit komt doordat veel jongeren naar de stad verhuizen voor studie of werk, en later vaak naar de randgemeenten zodra ze kinderen krijgen. In perifere gebieden zoals Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeland is het aandeel ouderen hoog. Hier is duidelijk te zien dat jongeren die zijn weggetrokken vaak niet terugkeren.

Prognose 65-plussers

De Nederlandse bevolking is al lang aan het vergrijzen. In de komende decennia zal het aandeel 65-plussers in de bevolking blijven toenemen. In 2050 is ruim 25% van de bevolking 65 jaar of ouder. Ook in de komende decennia zal de vergrijzing vooral aan de randen van Nederland meer toenemen. Klik in de kaart om de prognose van het aantal 65-plussers per gemeente te bekijken.

Meer informatie

  • C. Deuning ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))