Ruim 3,6 miljoen ouderen in 2023

Op 1 januari 2023 telt Nederland 3.627.484 inwoners ouder dan 65 jaar. Dat is ongeveer 20% van de totale bevolking. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt, waardoor de gemiddelde leeftijd van de bevolking toeneemt. In 2023 was de grijze druk De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de werkzame leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de werkzame leeftijd van 20 tot en met 64 jaar) 34,4%: op elke 65-plusser zijn er 3 mensen in de werkzame leeftijd (20 tot en met 64 jaar). In 2003 was de grijze druk 22,2%. 


Meer oude vrouwen dan oude mannen

Op 1 januari 2023 was van alle 65-plussers 1,7 miljoen man (46,6%) en 1,9 miljoen vrouw (53,4%). Onder de 80-plussers was zelfs 59,7% vrouw. De oudere bevolking is ongelijkmatig samengesteld naar geslacht: hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner het aandeel mannen in de bevolking. Dit hangt direct samen met verschillen in sterftekansen naar geslacht: op alle leeftijden hebben mannen een hogere sterftekans dan vrouwen.


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))