Aantal 65-plussers 196

Sla de grafiek 65-plussers 1950-2022 over en ga naar de datatabel

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek): Bevolkingsstatistiek

Ruim 3,5 miljoen ouderen in 2022

Op 1 januari 2022 telt Nederland 3.525.453 inwoners ouder dan 65 jaar. Dat is 20% van de totale bevolking. De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt, waardoor de gemiddelde leeftijd van de bevolking toeneemt. In 2022 was de grijze druk De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de werkzame leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen in de werkzame leeftijd van 20 tot en met 64 jaar ) 34%: op elke 65-plusser zijn er 3 mensen in de werkzame leeftijd (20 tot en met  64 jaar). 


Meer oude vrouwen dan oude mannen

Van alle 65-plussers was op 1 januari 2022 1,6 miljoen man (46%) en 1,8 miljoen vrouw (54%). Onder de 80-plussers was zelfs 63% vrouw. De oudere bevolking is dus ongelijkmatig samengesteld naar geslacht: hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner het aandeel mannen in de bevolking. Dit hangt direct samen met verschillen in sterftekansen naar geslacht: op alle leeftijden hebben mannen een hogere sterftekans dan vrouwen.


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))