0 tot en met 14

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen met meeste DALY's 2018 over en ga naar de datatabel

Bron:  Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s is berekend. Deze aandoeningen staan in het bestand: 'Ziektelast in 2018' (ODS; 29 KB).
  • Door verschillen in de manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD Year(s) lived with disability (Year(s) lived with disability)'s) en de verloren levensjaren (YLL Year(s) of life lost (Year(s) of life lost)'s) zijn berekend, kunnen de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar worden opgeteld. Om een indicatie te geven van de ranglijst van aandoeningen op basis van ziektelast (DALY's) per leeftijdsgroep, hebben we dit toch gedaan.

15 tot en met 64

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen met meeste DALY's 2018 over en ga naar de datatabel

Bron:  Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s is berekend. Deze aandoeningen staan in het bestand: 'Ziektelast in 2018' (ODS; 29 KB).
  • Door verschillen in de manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD Year(s) lived with disability (Year(s) lived with disability)'s) en de verloren levensjaren (YLL Year(s) of life lost (Year(s) of life lost)'s) zijn berekend, kunnen de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar worden opgeteld. Om een indicatie te geven van de ranglijst van aandoeningen op basis van ziektelast (DALY's) per leeftijdsgroep, hebben we dit toch gedaan.

65-plussers

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen met meeste DALY's 2018 over en ga naar de datatabel

Bron:  Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

  • De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 75 aandoeningen waarvoor de ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in DALY Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan … (Disability Adjusted Life Years. Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie; opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan …)'s is berekend. Deze aandoeningen staan in het bestand: 'Ziektelast in 2018' (ODS; 29 KB).
  • Door verschillen in de manier waarop de ziektejaarequivalenten (YLD Year(s) lived with disability (Year(s) lived with disability)'s) en de verloren levensjaren (YLL Year(s) of life lost (Year(s) of life lost)'s) zijn berekend, kunnen de YLD's en YLL's per leeftijdsgroep niet goed bij elkaar worden opgeteld. Om een indicatie te geven van de ranglijst van aandoeningen op basis van ziektelast (DALY's) per leeftijdsgroep, hebben we dit toch gedaan.