0 tot en met 14

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2021.

15- tot en met 64

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2021.

65 jaar en ouder

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2022-06-23); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2021.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Deze aandoeningen staan in het bestand:


In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Beldo-lijst) staat nog een doodsoorzaak met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2021, die geen deel uitmaakt van de 70 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (17 sterfgevallen). Op basis van de sterfte maken aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel ook deel uit van de top tien van aandoeningen met de meeste verloren levensjaren in de leeftijdsgroep 0 tot en met 14 jaar in 2021.