0 tot en met 14

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2020.

15- tot en met 64

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2020.

65 jaar en ouder

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (sterftecijfers gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2020.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 70 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Deze aandoeningen staan in het bestand:


In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Beldo-lijst) staan twee doodsoorzaken met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2020, die geen deel uitmaken van de 70 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (23 sterfgevallen) en wiegendood Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart. (Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart.) (11 sterfgevallen). Op basis van de sterfte maken deze aandoeningen ook deel uit van de top tien van aandoeningen met de meeste verloren levensjaren in de leeftijdsgroep 0 tot en met 14 jaar in 2020.