0 tot en met 14

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-10); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2022.

15- tot en met 64

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-10); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2022.

65 jaar en ouder

Sla de grafiek Top 10-lijst aandoeningen op basis van verloren levensjaren 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (versie v2023-07-10); gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

  • De verloren levensjaren zijn berekend met voorlopige sterftecijfers voor 2022.

Ranglijst gebaseerd op een selectie van aandoeningen

De ranglijst is gebaseerd op een selectie van in totaal 69 aandoeningen/doodsoorzaken die niet uitsluitend zijn geselecteerd op basis van sterfte of verloren levensjaren. Deze aandoeningen staan in het bestand:


In de lijst van belangrijkste doodsoorzaken in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 14 jaar van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Beldo-lijst) staat nog een doodsoorzaak met 10 of meer geregistreerde sterfgevallen in 2022, die geen deel uitmaakt van de 69 geselecteerde aandoeningen. Dit zijn aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel en wiegendood Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart. (Plotseling, onverwacht tijdens een slaapperiode overlijden van een kind jonger dan 1 jaar bij wie geen lichamelijke aandoening wordt vastgesteld die het overlijden verklaart.), beiden verantwoordelijk voor 13 sterfgevallen. Op basis van deze sterfte maken aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel  en wiegendood ook deel uit van de top tien van aandoeningen met de meeste verloren levensjaren in de leeftijdsgroep 0 tot en met 14 jaar in 2022.