Oudere vrouwen ervaren meer depressieve symptomen dan mannen

Depressieve symptomen nemen toe met de leeftijd. Een depressieve-symptomen-score van 16 punten en hoger wordt gezien als klinische depressie. De gemiddelde score voor mannen en vrouwen vanaf 55 tot 95 jaar blijft onder deze grens, zoals gebruikelijk bij een gemiddelde van een thuiswonende ouderenpopulatie. Vrouwen van 55 jaar en ouder scoren gemiddeld hoger op depressieve symptomen dan mannen van dezelfde leeftijd (Sialino et al. 2020 Sialino, L.D., van Oostrom , S.H., Wijnhoven , H.A.H., Picavet, H.S.J., Verschuren, W.M.M., Visser, M., Schaap , L.S., Sex differences in mental health among older adults: investigating time trends and possible risk groups with regard to age, educational level and ethnicity. (2020)). Dit betekent dat vrouwen mogelijk meer negatieve gezondheidsgevolgen ervaren omdat depressieve symptomen geassocieerd zijn met een hoger risico op slechtere lichamelijke gezondheid, functionele problemen, fysieke beperkingen en sterfte.

Man-vrouw verschil wordt kleiner op hogere leeftijd door inhaalslag mannen

Het verschil in depressieve symptomen tussen mannen en vrouwen wordt kleiner vanaf 75 jaar en lijkt te verdwijnen op hogere leeftijd (rond 90 jaar). Dit komt door een grotere toename in depressieve symptomen bij mannen van 75 jaar en ouder dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd.

Geen verschil tussen generaties of opleidingsniveaus

De verschillen tussen mannen en vrouwen in depressieve symptomen zijn consistent voor verschillende generaties en opleidingsniveaus.

Oudere vrouwen ervaren meer angstsymptomen en slechtere mentale gezondheid

Vergelijkbare resultaten zijn gevonden voor angstsymptomen (HADS-A Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety subscale (Hospital Anxiety and Depression Scale - Anxiety subscale)) en mentale gezondheid (MHI RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet. (RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet.)-5). Ook hier hebben vrouwen van 55 jaar en ouder gemiddeld meer angstsymptomen en een slechtere psychische gezondheid dan mannen van dezelfde leeftijd en wordt deze man-vrouw verschillen kleiner na 75 jaar.

Deze studie bevat gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA Longitudinal Aging Study Amsterdam (Longitudinal Aging Study Amsterdam)). LASA is een nationaal representatieve ouderenpopulatie uit drie verschillende regio’s in Nederland (Amsterdam, Zwolle en Oss). LASA omvat gegevens van 3.107 deelnemers die voor het eerst hebben deelgenomen in 1992 en van 1.002 deelnemers die er in 2002 voor het eerst bijkwamen. De deelnemers waren 55 jaar en ouder tijdens hun eerste meting en werden hierna elke drie tot vier jaar opnieuw gemeten. Depressieve symptomen zijn gemeten aan de hand van een gevalideerde vragenlijst CES-D Center for Epidemiologic Studies depression scale (Center for Epidemiologic Studies depression scale) (range 0-60). Meer informatie over LASA is te vinden op de LASA-website.

  • L.D. Sialino (Vrije Universiteit Amsterdam/RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • L.A. Schaap (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)