Oudere vrouwen ervaren slechtere mentale gezondheid dan mannen

De mentale gezondheid blijft redelijk stabiel met de leeftijd, vooral bij vrouwen. Een mentale gezondheidsscore van 60 punten of lager wordt gezien als een slechte mentale gezondheid. De gemiddelde score voor mannen en vrouwen vanaf 55 tot 85 jaar blijft onder deze grens, zoals gebruikelijk bij een gemiddelde van een thuiswonende ouderenpopulatie. Vrouwen van 55 jaar en ouder scoren gemiddeld lager op mentale gezondheid dan mannen van dezelfde leeftijd (Sialino et al. 2020Sialino, L.D., van Oostrom , S.H., Wijnhoven , H.A.H., Picavet, H.S.J., Verschuren, W.M.M., Visser, M., Schaap , L.S., Sex differences in mental health among older adults: investigating time trends and possible risk groups with regard to age, educational level and ethnicity. (2020)).

Man-vrouw verschil wordt kleiner op hogere leeftijd door inhaalslag mannen

Het verschil in mentale gezondheid tussen mannen en vrouwen wordt groter vanaf 55 jaar en weer kleiner vanaf 75 jaar. Dit komt doordat bij mannen de mentale gezondheid eerst beter wordt tot 75 jaar en dan weer daalden bij vrouwen de score redelijk stabiel is met de leeftijd.

Oudere vrouwen ervaren meer depressieve en angstsymptomen dan mannen

Vergelijkbare resultaten zijn gevonden voor depressieve en angstsymptomen. Ook hier hebben vrouwen van 55 jaar en ouder gemiddeld meer depressieve symptomen en meer angstsymptomen dan mannen van dezelfde leeftijd en worden deze man-vrouw verschillen kleiner na 75 jaar.

Deze studie bevat gegevens van de Doetinchem Cohort Studie (DCS). DCS is lopende verouderingsstudie onder personen in Doetinchem. Het omvat gegevens van 6.389 deelnemers die voor het eerst deelnamen in 1993-1997. De deelnemers waren 26 jaar en ouder tijdens hun eerste meting en werden hierna elke 5 jaar opnieuw gemeten. Algemene mentale gezondheid werd gemeten aan de hand van een gevalideerde vragenlijst, de MHI RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet. (RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet.)-5. Multivariabel mixed model analyse voor herhaalde metingen is gebruikt om de gegevens de analyseren. Meer informatie over DCS is te vinden op Doetinchem Cohort Studie.

  • L.D. Sialino (Vrije Universiteit Amsterdam/RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S.H. van Oostrom (RIVM)
  • E.A. van der Wilk, red. (RIVM)