Het vóórkomen van prostaatkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van prostaatkanker 2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload 19 februari 2024

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecode C61
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

In 2023 ruim 14.500 diagnosen prostaatkanker

In 2023 zijn ruim 14.500 nieuwe gevallen van prostaatkanker vastgesteld (1,65 per 1.000 mannen). Vanaf de leeftijd van 45 jaar tot 80 jaar neemt het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker sterk toe. Vanaf de leeftijd van 80 jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker weer af. Van alle mannen die in 2023 kanker kregen, kreeg 21% de diagnose prostaatkanker.

Ruim 95.100 mannen met prostaatkanker op 1-1-2023

Op 1 januari 2023 waren er ruim 95.100 mannen met prostaatkanker (Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, voorlopige cijfers gedownload op 19 februari 2024). Dit komt overeen met 10,75 per 1.000 mannen. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal nog levende mannen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2023 de diagnose prostaatkanker heeft gekregen.


Trend nieuwe gevallen prostaatkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van prostaatkanker 1989-2023 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 16 februari 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese bevolking in 2010 (RESR Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010. (Revised European Standardized Rate. Cijfer gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw in de Europese bevolking in 2010.))
 • De cijfers van 2022 en 2023 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecode C61
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Geen eenduidige trend in aantal nieuwe gevallen prostaatkanker 

Tussen 1989 en 2023 waren er verschillende perioden van toename en stabilisatie van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker. Na een afname in de periode 2011 tot 2014 is het aantal nieuwe gevallen weer toegenomen. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie).

In 2020 mogelijk minder diagnosen door COVID-19-uitbraak

Het kleiner aantal gediagnosticeerde gevallen van prostaatkanker in 2020 hangt mogelijk samen met de COVID-19-uitbraak. Mannen met milde klachten gingen mogelijk minder snel naar de huisarts. Veel gevallen van prostaatkanker worden opgespoord via opportunistische screening. Hierbij worden mannen die voor andere klachten de huisarts bezoeken, met een PSA Prostaat specifiek antigeen (Prostaat specifiek antigeen)-test getest op prostaatkanker. Met de PSA-test worden ook veel langzaam groeiende tumoren opgespoord, waardoor de gezondheidsschade als gevolg van een uitgestelde diagnose beperkt zal zijn bij deze groep mannen met een laag risico op prostaatkanker. 


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • T. Hazekamp, red. (RIVM)