Zorguitgaven prostaatkanker naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven prostaatkanker naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code C61

Zorguitgaven voor prostaatkanker 350 miljoen euro in 2019

In 2019 zijn de totale uitgaven aan prostaatkanker geraamd op 350,3 miljoen euro. Dit komt overeen met 0,36% van de totale uitgaven voor de Nederlandse gezondheidszorg. De zorg voor prostaatkanker omvat 5,4% van alle zorguitgaven die gemaakt zijn voor nieuwvormingen. Alleen mannen hebben uitgaven aan zorg voor prostaatkanker gehad. 80% van de zorguitgaven voor prostaatkanker is voor ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg (280 miljoen euro). De overige zorguitgaven zijn voornamelijk voor genees- en hulpmiddelen (11%, 40 miljoen euro).


Zorguitgaven prostaatkanker naar leeftijd 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven prostaatkanker naar leeftijd 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) code C61

Meeste zorguitgaven voor mannen tussen 65 en 80 jaar

Vóór het 45ste levensjaar worden bijna geen uitgaven gemaakt voor de zorg aan patiënten met prostaatkanker, aangezien vóór die leeftijd de ziekte zeldzaam is. Het grootste deel van de uitgaven (63%) wordt gemaakt voor mannen van 65 tot 80 jaar. Dit is ook de leeftijdsgroep waarin de meeste mannen die prostaatkanker krijgen zich bevinden. In 2019 bedroegen de totale uitgaven aan prostaatkanker 350,3 miljoen euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)